Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Xianggang gong shang gong ren zhi ye kang fu ji chong fan gong zuo yan jiu : yan jiu bao gao shu
Formats:
 
Editions:
1
Total Holdings:
1
OCLC Work Id:
139066957
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=139066957
DDC: Class Number Holdings Links
Most Frequent 616.9803 1 Web Dewey
.