Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Qing xi wu yi san : 1950 nian dai Xinjiapo Hua wen zhong xue xue sheng yun dong yu zheng zhi bian ge
Formats:
 
Editions:
2
Total Holdings:
11
OCLC Work Id:
1256581761
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=1256581761
DDC: Class Number Holdings Links
Most Frequent 373.181095957 10 Web Dewey
Edition: 22 373.181095957 10  
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent DS610.6 10 ClassWeb
.