Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Jue bin lang yu kou qiang ai ai ji yin, yi ai ji yin de tu bian he biao xian
Author:
Guo, Yanbin
Formats:
 
Editions:
2
Total Holdings:
8
OCLC Work Id:
12355551
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=12355551
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent RA427.8 7 ClassWeb

FAST Subject Headings

VIAF Authority Links

.