Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Gu shi ci li de yi shi zhu xing : fa xian yin cang zai gu shi ci li de bo wu zhi shi
Author:
Qiu, Yang,
Formats:
   
Editions:
3
Total Holdings:
11
OCLC Work Id:
12035451918
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=12035451918
DDC: Class Number Holdings Links
Most Frequent 895.110803553 1 Web Dewey
.