Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Gong zhong zi xun : zai Xianggang gong ying xun huan zai yong shui = Public consultation : supply of recycled water in Hong Kong
Author:
Hong Kong (China). Development Bureau
Formats:
 
Editions:
1
Total Holdings:
1
OCLC Work Id:
10490396957
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=10490396957
DDC: Class Number Holdings Links
Most Frequent 363.7284 1 Web Dewey
Edition: 23 363.7284 1 Web Dewey

VIAF Authority Links

.