Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Liu xue, zhan zheng yu shan hou : jin dai Zhong Ri guan xi shi yan jiu
Author:
Xu, Zhimin,
Formats:
 
Editions:
2
Total Holdings:
17
OCLC Work Id:
10975205665
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=10975205665
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent DS740.5.J3 16 ClassWeb
.