Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Zai Xianggang gong ying xun huan zai yong shui zi xun wen jian
Author:
Hong Kong (China). Development Bureau
Formats:
 
Editions:
1
Total Holdings:
1
OCLC Work Id:
9030167853
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=9030167853
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent TD313.H85 1 ClassWeb

FAST Subject Headings

VIAF Authority Links

Editions

Displaying 1 to 1 of 1
Title and AuthorLanguageFormatHoldings TagClass Number
Title在香港供應循環再用水諮詢文件 = Zai Xianggang gong ying xun huan zai yong shui zi xun wen jianby Hong Kong (China). Development Bureauchi 1050TD313.H85
Displaying 1 to 1 of 1
.