Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
She hui ji suan ji hua : Yi fen zhi fa guo zong tong de bao gao
Author:
Nora, Simon, 1921-2006; Minc, Alain; Wang, Yunyong; Huang, Deqiang, 1941-
Formats:
   
Editions:
3
Total Holdings:
7
OCLC Work Id:
10913035178
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=10913035178
DDC: Class Number Holdings Links
Most Frequent 303.483 3 Web Dewey
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent QA76.9.C66 4 ClassWeb
.