Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Xinjiang jin shu kuang chan zi yuan di ji chu yan jiu
Author:
Shen, Yuan-chʻao; Tu, Guangchi; Zhao, Zhenhua
Formats:
   
Editions:
2
Total Holdings:
6
OCLC Work Id:
10701274
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=10701274
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent TN265 6 ClassWeb

VIAF Authority Links

.