Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Xianggang you le chuan er ji cao zuo ren zheng ming shu (yi bu) kao shi jing du : qi you, chai you lun ji ji an quan
Author:
Lao, Shijie,
Formats:
 
Editions:
1
Total Holdings:
1
OCLC Work Id:
10527238352
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=10527238352
DDC: Class Number Holdings Links
Most Frequent 623.88223 1 Web Dewey
Edition: 23 623.88223 1 Web Dewey

FAST Subject Headings

.