Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Er shi shi ji wu shi nian dai xue sheng yun dong shi liao hui bian : Ji nian 1957 nian "11.14" quan guo Hua xiao xue chao wu shi zhou nian
Formats:
 
Editions:
3
Total Holdings:
23
OCLC Work Id:
1014583606
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=1014583606
DDC: Class Number Holdings Links
Most Frequent 371.8109595 22 Web Dewey
Edition: 22 371.8109595 22  
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent LA1238.7 21 ClassWeb

FAST Subject Headings

.