Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: author = Yagi, Hidetsugu, 1962-
Displaying 1 to 10 of 10
Title & Author Format Holdings Editions From To
Kokumin no shisō by Yagi, Hidetsugu, 1962-
LCC
  15 2 2005 2005
Meiji Kenpō no shisō : Nihon no kunigara to wa nani ka by Yagi, Hidetsugu, 1962-
LCC
  14 2 2002 2002
"Josei tennō yōninron" o haisu : ronshū gendai Nihon ni tsuite no shōsatsu by Yagi, Hidetsugu, 1962-
LCC
  8 3 2004 2004
Ronsen fukoku : Nihon o dōsuru Jinken o utsu kazoku o tōtobu hoshu o utau kyōiku o ureu by Yagi, Hidetsugu, 1962-
LCC
  5 1 1999 1999
Atarashii kōmin kyōkasho : shihanbon by Yagi, Hidetsugu, 1962-
LCC
  5 3 2005 2006
Kenpō kaisei ga naze hitsuyō ka : kakumei o tsuzukeru nihonkoku kenpō no shōtai by Yagi, Hidetsugu, 1962-
LCC
  5 2 2013 2013
Nihon o aisuru mono ga jikakusubeki koto by Yagi, Hidetsugu, 1962-
LCC
  5 3 2007 2007
Nihon no kosei : Nihon bunmeiron nyūmon by Yagi, Hidetsugu, 1962-
LCC
  4 2 2008 2008
"Jinkenha bengoshi" no jōshiki no hijōshiki by Yagi, Hidetsugu, 1962-
LCC
  3 2 2008 2008
Q & A de wakaru tennō seido : Nihonjin nara shitte okitai! by Yagi, Hidetsugu, 1962-
DDC/LCC
  1 1 2006 2006
Displaying 1 to 10 of 10
.