Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: author = Thu, Nguyen Van
Displaying 1 to 25 of 51
Title & Author Format Holdings Editions From To
Buddhism in Vietnam : from its origins to the 19th century by Minh Chi, 1920-2006
DDC/LCC
  72 10 1993 1999
Hoàng Lê nhất thống chí : tiểu thuyết lịch sử by Ngô gia văn phái
DDC/LCC
  65 18 1800 1999
Prediction problems by Thu, Nguyen Van
DDC/LCC
  60 4 1980 1980
Limit theorems for random fields by Thu, Nguyen Van
LCC
  48 4 1981 1981
Đại cương lịch sử Việt Nam by Trương, Hữu Quýnh
DDC/LCC
  38 18 1997 2017
Hoàng Lê nhất thống chí by Ngô gia văn phái
DDC/LCC
  29 12 1970 2014
Hot Boy và Eo 58 by Nguyễn, Thu Thủy, 1983-
DDC
  27 2 2014 2014
Russko-vʹetnamskiĭ uchebnyĭ slovarʹ : okolo 11 200 slov by Nguyẽ̂n, Văn Hạnh, 1931-
DDC/LCC
  22 4 1965 1965
Change and Choice of Nursing Home Quality and Health Insurance: Three Essays in Applied Health Economics by Nguyen, Thu-Van
DDC
  18 3 2015 2016
Urea-molasses based supplements for multipurpose buffaloes by Thu, Nguyen Van
LCC
  18 3 2000 2000
Limit theorems for random fields by Thu, Nguyen Van
LCC
  16 3 1981 1981
De sedaqah Dei in libro Isaiae by Nguyen-Van-Thu, Emmanuel
DDC/LCC
  15 9 1958 1959
101 truyện ngá̆n hay Việt Nam by Ngô, Văn Phú [Author]
LCC
  15 5 1999 2003
Bảo tò̂n và phát huy di sản văn hóa phi vật thẻ̂ ở Việt Nam by Ngọc Mai
LCC
  14 4 2005 2009
Kỷ yé̂u hội thảo khoa học chuyẻ̂n giao công nghệ phát triẻ̂n nông thôn miè̂n núi phía Bá̆c Việt Nam : TP. Thái Nguyên, 29-30/08/2003 by Hội thảo khoa học chuyẻ̂n giao công nghệ phát triẻ̂n nông thôn miè̂n núi phía Bá̆c Việt Nam (2003 : Thái Nguyên)
LCC
  12 4 2004 2004
ASEAN, today and tomorrow : a reference book by Nguyẽ̂n, Thu Mỹ [Editor]
LCC
  12 3 1998 1998
Phát triển kinh tế vùng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa : sách chuyên khảo by Nguyễn, Xuân Thu
LCC
  12 4 2006 2006
Dân tộc Sán Dìu ở Bắc Giang by Ngô, Văn Trụ
LCC
  12 5 2003 2012
Văn hóa, ló̂i só̂ng với môi trường by Chu, Khá̆c Thuật
DDC/LCC
  12 2 1998 1998
Giáo dục Nam Bộ thời kỳ kháng chiến chống Pháp, 1945-1954 by Nguyẽ̂n, Quó̂c Thủ
LCC
  11 2 2002 2002
International Conference Making ASEAN a Community of Nations with Sustainable Development, Equality and Cooperation : Selected papers by International Conference Making ASEAN a Community of Nations with Sustainable Development, Equality and Cooperation (1998 : Hanoi, Vietnam)
DDC/LCC
  11 2 1999 1999
Hỏi-đáp về luật quốc tịch Việt Nam năm 1998 by Nguyẽ̂n, Quó̂c Cường
LCC
  10 2 2001 2001
Tinh tuyẻ̂n văn học Việt Nam by Hoàng, Hữu Yên
DDC/LCC
  9 3 2004 2004
Truyện ngá̆n hay Việt Nam : thời kỳ đỏ̂i mới by Lê, Minh Khuê
LCC
  9 2 2000 2000
Múa, trình thức võ thuật trên sân khấu cải lương by Nguyẽ̂n, Thu Vân
DDC/LCC
  8 2 2005 2005
Displaying 1 to 25 of 51
.