Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: author = Sweden. Arbetsmarknadsdepartementet
Displaying 1 to 25 of 57
Title & Author Format Holdings Editions From To
Invandrar- och minoritetspolitiken : slutbetänkande av invandrarpolitiska kommittén by Sweden. Arbetsmarknadsdepartementet
LCC
  20 6 1984 1984
Labour market and labour market policy in 1986 : with an outlook towards 1990 by Sweden. Arbetsmarknadsdepartementet
DDC/LCC
  17 3 1988 1988
Towards democracy at the workplace : new legislation on the joint regulation of working life by Sweden. Arbetsmarknadsdepartementet
LCC
  16 3 1977 1977
Swedish legislation on the working environment by Sweden. Arbetsmarknadsdepartementet
LCC
  15 3 1978 1978
Arbetsmarknadsstriden : en kartläggning av arbetsmarknadskonflikter i det moderna samhället by Sweden. Arbetsmarknadsdepartementet
LCC
  12 6 1984 1988
Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik : ett diskussionsunderlag i ett 90-talsperspektiv by Sweden. Arbetsmarknadsdepartementet
LCC
  10 4 1988 1988
Samhällsplanering i Sverige : regionalpolitisk planering, fysisk riksplanering, regional trafikplanering : ett bakgrundsmaterial by Sweden. Arbetsmarknadsdepartementet
DDC/LCC
  9 3 1974 1974
Workers' Protection Act and Workers' Protection Ordinance by Sweden. Arbetsmarknadsdepartementet
LCC
  8 3 1974 1976
Hela Sverige ska leva! : ett landsbygdsprogram för 90-talet by Sweden. Arbetsmarknadsdepartementet
LCC
  8 4 1987 1990
The Swedish Work Environment Act (with amendments) and the Swedish Work Environment Ordinance (with amendments) by Sweden. Arbetsmarknadsdepartementet
DDC
  7 5 1983 1987
Politik för regional balans : utvärdering av länsplanering 1974 : rapport by Sweden. Arbetsmarknadsdepartementet
LCC
  6 4 1975 1975
En ombudsman mot etnisk diskriminering : PM upprättad inom Arbetsmarknadsdepartementet 1985-10-23 by Sweden. Arbetsmarknadsdepartementet
LCC
  6 3 1985 1985
Arbetsmarknadspolitikens roll, inriktning och omfattning : ett diskussionsunderlag från en arbetsgrupp inom arbetsmarknadsdepartementet by Sweden. Arbetsmarknadsdepartementet
LCC
  6 3 1986 1986
Enkätundersökning om svenskundervisning för invandrare som börjat sin första anställning i Sverige före den 1 januari 1973 : rapport by Sweden. Arbetsmarknadsdepartementet
LCC
  6 4 1976 1976
Swedish laws on security of employment, status of shop stewards, litigation in labour disputes by Sweden. Arbetsmarknadsdepartementet
  5 3 1977 1977
Sverige och flyktingarna : en översyn av frågor som rör uttagning och omhändertagande av flyktingar by Sweden. Arbetsmarknadsdepartementet
LCC
  5 2 1978 1978
Svenskt medborgarskap för adoptivbarn och förbättrad rätt till föräldraledighet för adoptivföräldrar by Sweden. Arbetsmarknadsdepartementet
LCC
  5 3 1991 1991
Strukturbidrag - ökat arbetsgivaransvar vid "äldreavgångar" : promemoria upprättad inom arbetsmarknadsdepartementet by Sweden. Arbetsmarknadsdepartementet
DDC/LCC
  5 4 1983 1983
Promemoria angående den framtida finansieringen av vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder m.m by Sweden. Arbetsmarknadsdepartementet
LCC
  4 3 1980 1980
Förslag rörande särskilt avvecklingsstöd för teko- och skoindustrin : promemoria by Sweden. Arbetsmarknadsdepartementet
LCC
  4 3 1977 1977
Arbetsförmedlingslagen, en översyn by Sweden. Arbetsmarknadsdepartementet
LCC
  4 3 1989 1989
Informations- och förhandlingsrätt för anställda vid vissa förvärv av aktier by Sweden. Arbetsmarknadsdepartementet
LCC
  4 3 1991 1991
Betalningsinställelse och rådrumsstöd m.m : promemoria by Sweden. Arbetsmarknadsdepartementet
LCC
  4 3 1979 1980
PM beträffande arbetsförmedling på kulturområdet : förslag by Sweden. Arbetsmarknadsdepartementet
LCC
  4 3 1975 1975
Anställningsskydd : promemoria sammanställd inom arbetsmarknadsdepartementet på grundval av anställningsskyddskommitténs (A 1977:01) arbete by Sweden. Arbetsmarknadsdepartementet
LCC
  4 3 1981 1981
Displaying 1 to 25 of 57
.