Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: author = Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
Displaying 1 to 25 of 52
Title & Author Format Holdings Editions From To
Studies in the evangelisation of South Africa by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC/LCC
  178 7 1911 1911
Recent developments in the South African mission field by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC/LCC
  175 10 1958 1958
Sarel Cilliers : die vader van Dingaansdag : lewensskets van die Kerkvader van die Voortrekkers by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  45 14 1919 1925
Boustowwe vir die geskiedenis van die Nederduits-Gereformeerde Kerk in die Transgariep by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC/LCC
  43 4 1930 1930
Ons kerk in die Transgariep : geskiedenis van die Ned. Geref. Kerke in Natal, Vrystaat en Transvaal by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC/LCC
  28 5 1934 1934
Handboek by die katkisasie by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  27 18 1927 1971
Uit mijn jonkheid; : gedichten by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  25 7 1911 1911
The story of Christian missions in South Africa by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC/LCC
  24 1 1950 1950
Die Afrikaner en die sending by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC/LCC
  22 6 1959 1959
Ons taak in die Nuwe Afrika by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC/LCC
  21 4 1964 1964
Baanbrekers onder die Suiderkruis : biografiese sketse van enige voortreflike voorlopers op Sendinggebied in Suid-Afrika by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  18 5 1941 1941
The training of missionaries for Africa by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  17 4 1935 1953
Die boodskap van 'n man : lewenskets van Prof. J. du Plessis by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  16 5 1943 1943
Bouers van Weleer : lewensketse van enkele groot figure uit die geskiedenis van die N.G. Kerk in Suid-Afrika by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  16 3 1951 1951
Het vierde eeuwfeest : Gedenkschrift bij gelegenheid van de vierhonderdste viering van de kerkhervorming. 1517-1917 by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  15 4 1917 1917
Reguit koers gehou : die wording, wese en werking van die N.G. Kerk se sendingbeleid by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  14 4 1951 1951
What the Dutch Reformed Church stands for by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC/LCC
  13 5 1962 1963
'N Eeu van genade, 1838-1938 : die sendingtaak van die Ned. Geref. Kerke van Suid-Afrika in oënskou geneem in die eeujaar van die Groot Trek by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  13 4 1938 1938
Two centuries of grace; : a sketch of missionary endeavour in South Africa by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC/LCC
  12 1 1937 1937
Godsdiensonderwys vir middelbare skole : (volgens die leerplanne van Kaapland, die Vrystaat en Transvaal) by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  9 3 1947 1947
De gelijkenissen des Heren by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  9 3 1910 1917
Dade in die donker : die uitdaging van 'n tyd soos hierdie by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  9 5 1955 1955
Ons katkisasieboek by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  8 2 1945 1945
Die geskiedenis van die christelike gemeenskap : handleiding by die leerplan vir godsdiensonderwys op skole, standerd IX by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  8 5 1946 1946
Drempelvragen by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  8 2 1914 1914
Displaying 1 to 25 of 52
.