Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: author = Denmark. Rigsarkivet
Displaying 1 to 25 of 224
Title & Author Format Holdings Editions From To
Kabinetsstyrelsen i Danmark, 1768-1772; : aktstykker og oplysninger by Denmark. Rigsarkivet
DDC/LCC
  63 22 1906 1923
Fonden ad usus publicos : Aktmaessige bidrag til belysning af dens virksomhed by Rigsarkivet <København>
LCC
  60 29 1879 1947
Aarsberetninger fra det Kongelige geheimearchiv, indeholdende bidrag til dansk historie af utrykte kilder by Denmark
LCC
  54 13 1852 1875
Kronens Skøder paa afhændet og erhvervet Jordegods i Danmark, fra Reformationen til Nutiden : Bd. 1. 1535-1648 by Laursen, L
LCC
  50 20 1890 1955
Lokalarkiver til 1559 : 1. Gejstelige arkiver by Jexlev, Thelma
LCC
  46 26 1973 1973
Res polonicae ex Archivo Regni Daniae by Denmark. Rigsarkivet
DDC/LCC
  41 13 1964 1969
Vejledende arkivregistraturer by Denmark. Rigsarkivet
DDC/LCC
  39 7 1886 1943
Civile direktioner og kommissioner samt andre overordnede myndigheder under enevælden . by Denmark. Rigsarkivet
LCC
  38 12 1899 2015
Den civile centraladministration 1848-1893 by Denmark. Rigsarkivet
LCC
  37 9 1894 1894
Meddelelser om Rigsarkivet og landsarkiverne : for årene . by Rigsarkivet (København)
DDC/LCC
  37 12 1889 1961
Samling af de for det danske Rigsarkiv gældende Bestemmelser by Denmark. Rigsarkivet
LCC
  37 9 1891 1896
Privatarkiver fra det 19. aarhundrede beroende i rigasarkivet by Erslev, Kristian 1852-1930
DDC/LCC
  36 8 1923 1923
Res Polonicae ex Archivo Regni Daniae by Koczy, Leon
DDC/LCC
  36 10 1964 1964
Grønland, gengivelser af aktstykker og breve fra det 16. til det 20. århundrede by Dalgård, Sune
DDC/LCC
  34 15 1960 1960
Danmarks Kirkebøger : En Oversigt over deres væsentligste Indhold indtil 1891 by Nygȧrd, S.
DDC/LCC
  34 11 1933 1933
Regeringsskiftet 1784 : Fremstillinger og aktstykker udgivne i juni 1888 til minde om den regering som løste bondens stavnsbaand af de under Kirke- og undervisningsministeriet samled arkiver by Denmark. Rigsarkivet
LCC
  34 7 1888 2015
Kong Valdemars jordebog; : et haandskrifts historie by Kroman, Erik, 1892-
LCC
  34 10 1936 1966
Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse by Rigsarkivet (København)
DDC/LCC
  33 8 1983 1983
Rentekammeret by Rigsarkivet
DDC/LCC
  32 15 1964 1964
Sønderjydske skatte- og jordebøger fra reformationstiden by Denmark. Rigsarkivet
LCC
  32 12 1895 1899
Oversigt over Rigsarkivets nyere arkiver by Rigsarkivet
LCC
  32 14 1972 1972
The new Danish archives by Denmark. Rigsarkivet
DDC/LCC
  28 3 1966 1970
Skrifter udgivet af Rigsarkivet og Landsarkiverne, 1852-1973 by Denmark. Rigsarkivet
LCC
  27 13 1973 1974
Tyske arkivalier om Danmark 1848-1945 by Denmark. Rigsarkivet
LCC
  27 12 1978 1978
Meddelelser fra det Kongelige gehejmearkiv og det dermed forenede Kongerigets arkiv for 1883-85[-1886-88] by Denmark
LCC
  24 6 1886 1886
Displaying 1 to 25 of 224
.