Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: author = Chen, Sanjing
Displaying 1 to 25 of 55
Title & Author Format Holdings Editions From To
The Guomindang in Europe : a sourcebook of documents by Levine, Marilyn Avra, 1953-
DDC/LCC
  167 8 2000 2000
Taiwan jin dai shi shi yu ren wu by Chen, Sanjing
DDC/LCC
  98 9 1988 2008
Hua gong yu Ou zhan by Chen, Sanjing
DDC/LCC
  73 3 1986 2005
Guo Tingyi xian sheng fang wen ji lu by Guo, Tingyi, 1904-1975
DDC/LCC
  59 2 1987 1987
Guo min ge ming yu Taiwan by Chen, Sanjing
DDC
  58 5 1980 1980
Nü qing nian da dui fang wen ji lu by Chen, Sanjing
LCC
  57 3 1995 1996
Jin dai Zhongguo bian ju xia de Shanghai by Chen, Sanjing
LCC
  56 5 1996 1996
Qin gong jian xue de fa zhan by Chen, Sanjing
LCC
  55 6 1988 1988
Jin dai Zhong Fa guan xi shi lun by Chen, Sanjing
DDC/LCC
  53 8 1993 1994
Taibei Shi fa zhan shi by Chen, Sanjing
DDC/LCC
  53 4 1981 1983
Lin Hengdao xian sheng fang wen ji lu by Lin, Hengdao
LCC
  52 2 1992 1992
Zhou Yongneng xian sheng fang wen ji lu by Zhou, Yongneng, 1895-
DDC/LCC
  52 2 1984 1984
Yuan Tongchou xian sheng fang wen ji lu by Yuan, Tongchou, 1901-1986
LCC
  51 2 1988 1988
Bai Yu xian sheng fang wen ji lu by Bai, Yu, 1898-
DDC/LCC
  49 2 1987 1987
Duo shou yu jing ying : jin xian dai Zhongguo shi yan jiu lun cong by Chen, Sanjing
LCC
  49 5 2008 2008
Zou guo you huan de sui yue : jin shi suo de gu shi by Chen, Sanjing
LCC
  48 2 1995 1995
Lü Ou jiao yu yun dong by Chen, Sanjing
LCC
  42 2 1916 1916
Ju Zheng xian sheng quan ji by Ju, Zheng, 1876-1951
LCC
  42 2 1998 1998
Xiong Wan xian sheng fang wen ji lu by Xiong, Wan, 1916-
DDC/LCC
  41 2 1998 1998
Zhong guo yue xiang shi jie wu tai : cong can jia ou zhan dao chu xi ba li he hui by Chen, Sanjing
LCC
  40 6 2009 2009
Zheng Chenggong quan zhuan by Chen, Sanjing
DDC/LCC
  38 3 1979 1979
Qin gong jian xue yun dong by Chen, Sanjing
DDC/LCC
  37 5 1981 1981
Zhongshan xian sheng yu Meiguo by Chen, Sanjing
DDC/LCC
  36 5 2004 2005
Jin dai wai jiao shi lun ji by Chen, Sanjing
LCC
  35 3 1977 1977
Hua qiao yu sun zhong shan xian sheng ling dao de guo min ge ming xue shu yan tao hui lun wen ji by Hua qiao yu Sun Zhongshan xian sheng ling dao de guo min ge ming xue shu yan tao hui (1996 : Taipei, Taiwan)
DDC/LCC
  34 3 1997 1997
Displaying 1 to 25 of 55
.