Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: author = Bardach, Juliusz
Displaying 1 to 25 of 28
Title & Author Format Holdings Editions From To
Historia państwa i prawa Polski by Bardach, Juliusz
DDC/LCC
  437 60 1900 1987
Historia sejmu polskiego by Polska. Sejm
DDC/LCC
  113 25 1984 1989
Historia ustroju i prawa polskiego by Bardach, Juliusz
DDC/LCC
  105 49 1979 2015
Historia państwa i prawa Polski do roku 1795 by Bardach, Juliusz
DDC/LCC
  101 22 1957 1966
Dzieje Sejmu Polskiego by Polska. Sejm
DDC/LCC
  87 19 1993 2011
O dawnej i niedawnej Litwie by Bardach, Juliusz
LCC
  70 10 1988 1988
Studia z ustroju i prawa Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV-XVII w by Bardach, Juliusz
DDC/LCC
  68 16 1970 1970
Historia Polski do r. 1466 by Bardach, Juliusz
LCC
  65 27 1953 1960
Europa - słowiańszczyzna - Polska : studia ku uczczeniu profesora Kazimierza Tymienieckiego by Bardach, Juliusz
LCC
  61 9 1970 1970
Wacław Aleksander Maciejowski i jego współcześni by Bardach, Juliusz
LCC
  46 8 1971 1971
Konstytucja 3 Maja 1791 = : 1791 gegužės 3-osios Konstitucija = The Constitution of May 3, 1791 by Poland
DDC/LCC
  45 13 1791 2011
Z polskich studiów slawistycznych : seria 7 : literaturoznawstwo, folklorystyka, problematyka historyczna : prace na X Międzynarodowy Kongres Slawistów w Sofii, 1988 by International Congress of Slavists (10th : 1988 : Sofia, Bulgaria)
LCC
  37 7 1963 1988
Parlamentaryzm w Polsce we współczesnej historiografii : praca zbiorowa by Bardach, Juliusz [Publishing director]
DDC/LCC
  36 6 1995 1995
Przemiany w Polsce, Rosji, na Ukrainie, Białorusi i Litwie : druga połowa XVII-pierwsza XVIII w by Bardach, Juliusz
LCC
  31 5 1991 1991
Katolicyzm w Rosji i Prawoslawie w Polsce, XI-XX w = : Katolit︠s︡izm v Rossii i Pravoslavie v Polʹshe, XI-XX vv by Bardach, Juliusz
LCC
  28 5 1997 1997
Społeczeństwo obywatelskie i jego reprezentacja, 1493-1993 : praca zbiorowa by Bardach, Juliusz [Editor]
DDC/LCC
  26 7 1995 1995
Parlament, prawo, ludzie : studia ofiarowane profesorowi Juliuszowi Bardachowi w sześćdziesięciolecie pracy twórczej by Bardach, Juliusz
LCC
  15 4 1995 1996
Slavische Rechtsgeschichte by Maciejowski, Wacław Aleksander, 1793-1883
LCC
  14 6 1835 1978
O Rzeczpospolitą Obojga Narodów by Bardach, Juliusz
LCC
  12 6 1998 2010
W obiektywie nauki i w lustrze pamięci : o uczonych, pisarzach i politykach XIX i XX wieku by Bardach, Juliusz
LCC
  12 2 2004 2004
Themis a clio, czyli, Prawo a historia by Bardach, Juliusz
LCC
  11 3 2001 2001
Istorii︠a︡ gosudarstva i prava polʹshi by Bardach, Juliusz
  9 1 1980 1980
Statuty litewskie a prawo rzymskie by Bardach, Juliusz
LCC
  8 4 1999 1999
Shtudyi z historyi Vi︠a︡likaha Kni︠a︡stva Litoŭskaha by Bardach, Juliusz
LCC
  7 1 2002 2002
A practical guide for policy analysis : the eightfold path to more effective problem solving by Bardach, Juliusz
DDC
  2 2 2016 2020
Displaying 1 to 25 of 28
.