Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: author = "Wiyadā Thō̜ngmit"
Displaying 1 to 9 of 9
Title & Author Format Holdings Editions From To
Phrarātchaphithī 12 dư̄an : patithin chīwit khō̜ng chāo Sayām Prathēt : phāp lāi rotnam læ phāp lāi kammalō̜ phāinai Phrathīnang Dūsit Mahā Prāsāt, Mư̄ang Bōrān by Wiyadā Thō̜ngmit
LCC
  8 1 2018 2018
Phra Phōthisat Kūan ʻIm : tamnān khō̜ng phraphōthisat phūpīam dūai khwāmmēttā karunā by Wiyadā Thō̜ngmit
LCC
  2 1 2011 2011
Phra phōthisat Kūan ̔Im nai mư̄ang bōrān by Wiyadā Thō̜ngmit
DDC
  3 2 2006 2006
Phiphitthaphan Chāng ʻĒrāwan kap satthā khō̜ng phūsāng by Wanchai Tantiwitthayāphithak
LCC
  9 2 2005 2005
Sārānukrom Mư̄ang Bōrān, sālā by Wiyadā Thō̜ngmit
LCC
  14 2 1998 1998
Sārānukrom Mư̄ang Bōrān : sūan khwā by Wiyadā Thō̜ngmit
LCC
  13 3 1997 1997
Sārānukrom Mư̄ang Bōrān, Mondop Phraphutthabāt Saraburī by Wiyadā Thō̜ngmit
LCC
  16 3 1997 1997
Wat Phra Sing by Wiyadā Thō̜ngmit
DDC/LCC
  26 6 1982 1993
Khrua In Khong's westernized school of Thai painting by Wiyadā Thō̜ngmit
DDC/LCC
  36 7 1979 1979
Displaying 1 to 9 of 9
.