Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: author = "Sweden. Studiestödsutredningen"
Displaying 1 to 5 of 5
Title & Author Format Holdings Editions From To
Studiestöd för 16-19-åringar i gymnasial utbildning : betänkande by Sweden. Studiestödsutredningen
DDC/LCC
  3 2 1980 1980
Administrationen av gymnasialt studiestöd : förslag by Sweden. Studiestödsutredningen
LCC
  1 1 1980 1980
Studiestöd : alternativa utvecklingslinjer : betänkande by Sweden. Studiestödsutredningen
LCC
  1 1 1977 1977
Gymnasieskoleelevernas resor och inackordering : överflyttning av ansvaret till kommunerna : förslag by Sweden. Studiestödsutredningen
LCC
  1 1 1979 1979
Studiestöd : handikappade studerande, försäkringsskyd, studiesociala undersökningar : betänkande by Sweden. Studiestödsutredningen
LCC
  1 1 1981 1981
Displaying 1 to 5 of 5
.