Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: author = "Pelsaert, Francisco, -1630"
Displaying 1 to 22 of 22
Title & Author Format Holdings Editions From To
Jahangir's India, the Remonstrantie of Francisco Pelsaert by Pelsaert, Francisco, -1630
DDC/LCC
  164 20 1925 1972
Early Australian voyages : Pelsart, Tasman, Dampier by Pinkerton, John, 1758-1826
DDC/LCC
  160 27 1880 2020
The empire of the Great Mogol : a translation of De Laet's Description of India and Fragment of Indian history by Laet, Joannes de, 1581-1649
DDC/LCC
  158 27 1928 1975
A contemporary Dutch chronicle of Mughal India by Brij Narain
DDC/LCC
  112 13 1957 1975
De schipbreuk van de Batavia, 1629 by Pelsaert, Francisco, -1630
DDC/LCC
  80 11 1993 2002
De Geschriften van Francisco Pelsaert over Mughal Indië, 1627 : Kroniek en Remonstrantie by Pelsaert, Francisco, -1630
DDC/LCC
  77 6 1979 1979
Oost Indische voyagien door dien begin en voortgangh : van de vereenighde Nederlandtsche geoctroyeerde Oost-Indische compagnie ; vervatende de voornaemste reysen by de inwoonderen der selver provintien derwaerts ghedaen . by Bontekoe, Willem Ysbrandsz., 1587-approximately 1647
LCC
  73 3 1648 1648
A Dutch chronicle of Mughal India by Pelsaert, Francisco, -1630
DDC/LCC
  44 5 1978 2020
The voyage of the Batavia by Pelsaert, Francisco, -1630
DDC/LCC
  36 4 1647 1994
Pelsaerts journaal van de ongelukkige reis van het schip Batavia by Pelsaert, Francisco, -1630
DDC/LCC
  29 4 1989 1989
Ongeluckige voyagie van't schip Batavia nae de Oost-Indien, gebleven op de Abrolhos van Frederick Houtman ... vytgevaren onder den E. Francoys Pelsert : vervatende, soo't verongelucken des schips, als de grouwelijcke moorderijen onder 't gebergde scheeps-volck, op't eylant Bataviaes kerck-hof voorgevallen ... Nevens, Een treur-bly-eynde onggheluck des Oost-Indische Compagnies dienaers in 't jaer 1636, weder-varen in 't conincklijcke hof van Siam, in de stadt Judia, onder de directie van den E. Jeremias van Vliet. Als mede de groote tyrannye van Abas, coninck van Persien, anno 1645 . by Pelsaert, Francisco, -1630
LCC
  25 3 1647 1647
Ongeluckige voyagie, van 't schip Batavia, nae de Oost-Indien : gebleven op de Abrolhos van Frederick Houtman ... vytgevaren onder den E. Francoys Pelsert ... : nevens Een treur-bly-eynde ongheluck, des Oost-Indische Compagnies dienaers in 't jaer 1636. weder-varen ... : als mede De groote tyrranye van Abas, coninck van Persien, anno 1645 . by Pelsaert, Francisco, -1630
DDC
  20 9 1647 1647
Ongeluckige voyagie, van't schip Batavia, nae Oost-Indien by Pelsaert, Francisco, -1630
LCC
  13 7 1648 1653
Voyage of Francis Pelsart to Australasia by Pelsaert, Francisco, -1630
LCC
  10 1 1808 1808
Ongeluckige voyagie van't schip Batavia na Oost-Indien uyt-gevaren onder de E. Franç̧ois Pelsaert : gebleven op de Abriolhos van Frederick Houtman op de hooghte van 28 en een half graden by Zuyden de Linie Equinoctiael : vervattende 't verongelucken des schips, en de grouwelijcke moorderyen onder 't scheeps-volck, op't eylandt Bataviaes Kerck-hoff nevens de straffe der handtdadigers in de Jaren 1628 en 1629 ; hier achter is by- gevoeght eenige discourssen der Oost-Indische Zee-vaert als mede de gantsche gelegentheyt der Koopmanschappen diemen in Indien doet by Pelsaert, Francisco, -1630
DDC/LCC
  3 2 1649 1649
Ongeluckige voyagie, van 't schip Batavia, nae Oost-Indien. Uyt-gevaren onder de E. François Pelsaert. Gebleven op de Abrolhos van Frederick Houtman, op de hoogte van 28. en een half graden, by Zuyden de Linie Aequinoctiael : Vervattende 't verongelucken des schips, en de grouwelijcke moorderyen onder 't scheeps-volck, op 't eylandt Bataviaes Kerck-hoff; nevens de straffe der handtdadigers in de jaren 1628. en 1629. Hier achter is noch by-gevoegt eenige discoursen der Oost-Indische Zee-baert, als mede de gantsche gelegentheyt der koopmanschappen die men in Indian doet by Pelsaert, Francisco, -1630
LCC
  3 1 1648 1648
Voyage of Francis Pelsart to Australasia : From Callander's translation of De Brosses. 1628 by Pelsaert, Francisco, -1630
DDC/LCC
  3 1 1812 1812
Ongeluckige voyagie van het schip Batavia, uytgevaren onder't beleydt van den E. François Pelsaert : na Oost-Indien, en gebleven op de Abriolhos van Frederick Houtman ... Verhalende 't verongelucken des schips by Pelsaert, Francisco, -1630
LCC
  2 2 1643 1643
Très-hvmble remontrance qve Francois Pelsart, : principal facteur de la Compagnie hollandoise des Indes Orientales, presente aux directeurs de cette mesme compagnie, sur le sujet de leur commerce en ces quartiers là . by Pelsaert, Francisco, -1630
LCC
  1 1 1696 1696
Jahām̐gīrakālīna Bhārata : Phransiko Pailsarṭa kī Rimonsanṭrenaṭāī by Pelsaert, Francisco, -1630
DDC/LCC
  1 1 2019 2019
La terre avstrale descovverte by Pelsaert, Francisco, -1630
LCC
  1 1 1696 1696
Franz Pelsarts Reise nach den Südländern by Pelsaert, Francisco, -1630
LCC
  1 1 1754 1754
Displaying 1 to 22 of 22
.