Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: author = "Pŏmnyun"
Displaying 1 to 25 of 75
Title & Author Format Holdings Editions From To
Insaeng suŏp : chal multŭn tanp'ung ŭn pomkkot poda arŭmdapta by Pŏmnyun
DDC/LCC
  49 4 2013 2013
Sŭnim ŭi churyesa : haengbok han kyŏrhon saenghwal ŭl wihan namnyŏ maŭm iyagi by Pŏmnyun
DDC/LCC
  39 8 2010 2018
Haengbok han ch'ulgŭn kil = : My happy way to work by Pŏmnyun
DDC/LCC
  32 9 2009 2012
Panghwanghaeto kwaench'ana : Pŏmnyun sŭnim ŭi ch'ŏngch'un ment'oring by Pŏmnyun
DDC/LCC
  26 4 2012 2017
Ma ma ke : hao ma ma shi zen yang lian cheng de by Pŏmnyun
DDC
  25 5 2013 2016
Chigŭm yŏgi kkaeŏ itki : Pŏmnyun sŭnim ŭi kkaedarŭm iyagi by Pŏmnyun
DDC/LCC
  24 2 2014 2014
Ŏmma suŏp : Pŏmnyun sŭnim i tŭllyŏ chunŭn uri ai chihyeropke k'iunŭn pŏp by Pŏmnyun
DDC/LCC
  23 1 2011 2011
Chigŭm idaero chot'a by Pŏmnyun
DDC/LCC
  22 2 2019 2019
Saeroun 100-yŏn : O Yŏn-ho ka mutko Pŏmnyun Sŭnim i tap hada : kasŭm ŭl ttwige hanŭn t'ongil iyagi by Pŏmnyun
LCC
  19 2 2012 2012
Pŏmnyun sŭnim ŭi haengbok : haengbok haejigo sipchiman kil ŭl molla hemaenŭn tangsin ege by Pŏmnyun
DDC/LCC
  18 5 2015 2020
Na nŭn kwaench'anŭn saram imnida : naeryŏ nok'o injŏng hago na rŭl sarang hanŭn pŏp by Pŏmnyun
DDC/LCC
  17 2 2020 2020
Nal mada unnŭn chip by Pŏmnyun
DDC/LCC
  16 5 2009 2012
Kkaedarŭm : nae nun ttŭgi by Pŏmnyun
DDC/LCC
  15 2 2012 2012
Yadan pŏpsŏk : Pŏmnyun Sŭnim ŭi chiguch'on chŭngmun chŭksŏl by Pŏmnyun
DDC/LCC
  14 2 2015 2015
Kido : naeryŏ nok'i by Pŏmnyun
DDC/LCC
  12 2 2010 2010
Pŏmnyun sŭnim ŭi Kŭmganggyŏng kangŭi : Kŭmgang panya p'aramilgyŏng by Pŏmnyun
DDC/LCC
  12 3 2012 2012
Haengbok hagi haengbok chŏnhagi by Pŏmnyun
LCC
  11 2 2008 2008
Mi zhou yuan yin wang sheng ji by Pŏmnyun
LCC
  11 3 1916 1916
True freedom : the one thing that happy people have in common by Pŏmnyun
LCC
  10 2 2011 2011
Yadan pŏpsŏk : chikŭm, yŏgisŏ haengbok hara : 2 by Pŏmnyun
DDC/LCC
  9 2 2017 2017
Pŏmnyun sŭnim ŭi t'ongil ro kanŭn kil by Pŏmnyun
LCC
  9 3 1999 1999
Guan Xin Bing Chao Sheng Zhen Duan Xue by Pŏmnyun
LCC
  8 5 2000 2001
In'gan Putta, kŭ widaehan sam kwa sasang by Pŏmnyun
DDC/LCC
  7 2 2010 2010
Pŏmnyun Sŭnim ŭi Kŭmganggyŏng iyagi by Pŏmnyun
LCC
  7 2 1995 1995
Chaengchŏm ŭl p'ahada : saeroun Taehan Min'guk ŭl wihan mirae kusang by Pŏmnyun
DDC/LCC
  7 1 2012 2012
Displaying 1 to 25 of 75
.