Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: author = "Nederlandse Hervormde Kerk. Generale Synode"
Displaying 1 to 25 of 73
Title & Author Format Holdings Editions From To
The Bible speaks again: : a guide from Holland by Nederlandse Hervormde Kerk. Generale Synode
DDC/LCC
  314 11 1969 1972
Kirche und Kernbewaffnung : Materialien für e. neues Gespräch über d. christl. Friedensverantwortung by Nederlandse Hervormde Kerk. Generale Synode
DDC/LCC
  114 8 1981 1983
Kerkelijk wetboek : de reglementen en verordeningen der Nederlandsche Hervormde Kerk by Douwes, J. (Jan), 1816-1888
DDC/LCC
  104 32 1879 2014
Kerkorde der Nederlandse Hervormde Kerk by Nederlandse Hervormde Kerk
DDC/LCC
  86 26 1951 1970
Herderlijk schrijven van de Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk betreffende het huwelijk by Nederlandse Hervormde Kerk. Generale Synode
LCC
  61 12 1952 1967
Rechenschaft über Geschichte, Geheimnis und Autorität der Bibel : Ein Handbuch d. Holländ. Kirche by Nederlandse Hervormde Kerk. Generale Synode
DDC/LCC
  58 11 1900 1986
Psalmen en gezangen voor den eeredienst der Nederlandsche Hervormde Kerk : in opdracht van de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk opnieuw verzameld en bewerkt by Nederlandse Hervormde Kerk
LCC
  54 22 1938 1956
Herderlijk schrijven van de Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk betreffende de Rooms-Katholieke Kerk by Wesseldijk, H.J.F. (Hendrik Jan Frederik)
DDC
  53 10 1950 1952
Het vraagstuk van de kernwapenen : noodzakelijke aanvulling van het Herderlijk Schrijven van 3 juli 1952 betreffende het vraagstuk van oorlog en vrede : aanvaard door de Generale Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk in haar vergadering van 26 juni 1962 by Nederlandse Hervormde Kerk. Generale Synode
DDC/LCC
  52 15 1962 1979
De Reglementen der Nederlandsche Hervormde Kerk : met aanteekeningen by Nederlandse Hervormde Kerk
DDC/LCC
  45 15 1922 1948
Lebendiges Bekenntnis : die "Grundlagen und Perspektiven des Bekennens" der Generalsynode der Niederländischen Reformierten Kirche von 1949 by Nederlandse Hervormde Kerk. Generale Synode
LCC
  45 6 1953 1959
Klare wijn : rekenschap over geschiedenis, geheim en gezag van de bijbel by Nederlandse Hervormde Kerk. Generale Synode
DDC/LCC
  44 8 1967 1967
Over de belijdenis der Kerk en haar handhaving : herderlijk schrijven van de Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk, aanvaard in haar vergadering van 20 juni 1961 by Nederlandse Hervormde Kerk. Generale Synode
DDC/LCC
  43 9 1961 1963
Psalmen en gezangen voor den eredienst der Nederlandse Hervormde Kerk : in opdracht van de Algemene Synode der Nederlandse Hervormde Kerk opnieuw verzameld en bewerkt by Nederlandse Hervormde Kerk
LCC
  41 24 1938 2020
De kerk en de Pinkstergroepen : herderlijk schrijven van de Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk by Nederlandse Hervormde Kerk. Generale Synode
LCC
  40 7 1960 1969
Dienstboek voor de Nederlandse Hervormde Kerk : in ontwerp by Nederlandse Hervormde Kerk. Generale Synode
DDC/LCC
  39 16 1950 1998
Evangelische gezangen, om nevens het Boek der Psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden : op uitdrukkelijken last van alle de synoden der voornoemde gemeenten bijeen verzameld, en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805 by Nederlandse Hervormde Kerk
LCC
  39 20 1806 1882
Kernbewapening : handreiking van de Generale Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk voor een nieuw gesprek over het vraagstuk van de kernwapens by Nederlandse Hervormde Kerk. Generale Synode
DDC/LCC
  38 9 1979 1980
Documenten Nederlandse Hervormde Kerk : verklaringen, kanselafkondigingen, boodschappen, herderlijke brieven en rapporten, uitgevaardigd door of namens de Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk in de jaren 1945-1955 by Nederlandse Hervormde Kerk. Generale Synode
LCC
  37 6 1955 1956
Israël, volk, land en staat : handreiking voor een theologische bezinning by Nederlandse Hervormde Kerk. Generale Synode
DDC/LCC
  32 6 1970 1971
Woord en wederwoord : voortzetting van het gesprek over het vraagstuk van de kernwapenen by Nederlandse Hervormde Kerk. Generale Synode
DDC/LCC
  32 7 1964 1964
De Reformatorische houding jegens de Rooms-Katholieke Kerk en haar leden : richtlijnen aanvaard door de Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk in haar vergadering van 30 oktober 1961 by Nederlandse Hervormde Kerk. Generale Synode
DDC/LCC
  32 8 1961 1962
De Politieke verantwoordelijkheid van de kerk : overwegingen van de generale synode van de Nederlandse Hervormde Kerk, aanvaard in haar vergadering van 18 februari 1964 by Nederlandse Hervormde Kerk. Generale Synode
DDC/LCC
  31 4 1964 1965
Psalmen en gezangen voor den eredienst der Nederlandsche Hervormde Kerk by Nederlandse Hervormde Kerk. Generale Synode
LCC
  30 14 1938 1953
De tussenmuur weggebroken : herderlijke brief van de Generale Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk over de prediking van de Verzoening by Nederlandse Hervormde Kerk. Generale Synode
DDC/LCC
  30 7 1967 1967
Displaying 1 to 25 of 73
.