Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: author = "Mohd. Shaghir Abdullah, Haji Wan"
Displaying 1 to 25 of 63
Title & Author Format Holdings Editions From To
Perkembangan ilmu fiqh dan tokoh-tokohnya di Asia Tenggara by Mohd. Shaghir Abdullah, Haji Wan
DDC/LCC
  33 5 1985 2019
Wawasan pemikiran Islam ulama Asia Tenggara by Mohd. Shaghir Abdullah, Haji Wan
DDC/LCC
  28 8 2000 2004
Syeikh Daud Bin Abdullah al-Fatani, ulama' dan pengarang terulung Asia Tenggara by Mohd. Shaghir Abdullah, Haji Wan
DDC/LCC
  25 3 1990 1990
Khazanah karya pusaka Asia Tenggara by Mohd. Shaghir Abdullah, Haji Wan
DDC/LCC
  23 3 1991 1991
Puisi-puisi Syeikh Ahmad al-Fatani by Mohd. Shaghir Abdullah, Haji Wan
DDC/LCC
  20 5 1900 2007
Syeikh Muhammad Arsyad al Banjari pengarang Sabilal muhtadin by Mohd. Shaghir Abdullah, Haji Wan
DDC/LCC
  18 2 1990 2018
Penyebaran thariqat-thariqat Shufiyah Mu'tabarah di dunia Melayu by Mohd. Shaghir Abdullah, Haji Wan
DDC/LCC
  17 4 2000 2018
Penjelasan nazham syair Shufi Syeikh Ahmad Al-Fathani : jawapan surat Raja Kelantan thariqat Ahmadiyah : analisis perbandingan karya beberapa tokoh by Mohd. Shaghir Abdullah, Haji Wan
DDC/LCC
  14 1 1993 1993
Al-fatawal fathaniyah : pemahan Islam dari pelbagai aspek : bahasa, sains, dan teknologi by Ahmad Al-Fathani, -1908
LCC
  13 2 1996 1996
Syeikh Ahmad al-Fathani : pemikir agung Melayu dan Islam by Mohd. Shaghir Abdullah, Haji Wan
DDC/LCC
  11 5 2005 2005
Syeikh Abdus Shamad Palembang : ulama shufi dan jihad dunia Melayu by Mohd. Shaghir Abdullah, Haji Wan
DDC/LCC
  11 3 1995 2018
Fari-datul fara-id Syeikh Ahmad Al-Fathani by Mohd. Shaghir Abdullah, Haji Wan
DDC/LCC
  10 8 1990 1999
Tafsir puisi Hamzah Fansuri dan karya-karya Shufi by Wan Mohd. Shaghir Abdullah, 1945-2007
DDC/LCC
  10 3 1996 2004
Al-╩╝urwatul wutsqa Syaikh Abdus Shamad al- Falimbani : pegangan yang kukuh golongan shufi by Mohd. Shaghir Abdullah, Haji Wan
DDC/LCC
  9 4 1996 1998
Penyebaran Islam & silsilah ulama sejagat dunia Melayu by Wan Mohd. Shaghir Abdullah, 1945-2007
DDC/LCC
  9 6 1989 2001
Penutup perdebatan Islam alaf kedua di dunia Melayu by Mohd. Shaghir Abdullah, Haji Wan
DDC/LCC
  9 4 1999 2010
Dhiyaul murid Syeikh Daud al-Fathani : pedoman zikir menuju ilahi by Mohd. Shaghir Abdullah, Haji Wan
DDC/LCC
  8 4 1996 2001
Mun-yatul mushalli Syeikh Daud al Fathani = : pengetahuan sembahyang masyhur by Wan Mohd. Shaghir Abdullah, 1945-2007
DDC/LCC
  8 5 1991 2006
Manuskrip dan dokumen Riau : catatan dan analisis : suatu pengenalan awal by Mohd. Shaghir Abdullah, Haji Wan
LCC
  7 4 2000 2000
Hadiqatul Azhar war Rayahin : asas teori takmilah sastera Melayu-Islam by Mohd. Shaghir Abdullah, Haji Wan
DDC/LCC
  7 4 1998 1998
Perkembangan ilmu nahwu & sharaf (ilmu-ilmu 'Arabiyah) di dunia Melayu : dilengkapi dengan transliterasi Matan al-ajrumiyah by Mohd. Shaghir Abdullah, Haji Wan
DDC/LCC
  6 3 2001 2001
Al'Allamah Syeikh Ahmad Al Fathani ahli fikir Islam dan dunia Melayu : guru kepada hampir semua ulama dan tokoh Asia Tenggara abad ke 19-20 by Wan Mohd. Shaghir Abdullah, 1945-2007
DDC/LCC
  5 2 1992 1992
Ensiklopedia naskhah klasik Nusantara by Mohd. Shaghir Abdullah, Haji Wan
LCC
  5 1 2015 2015
Al-ma'rifah : pelbagai aspek tasawuf di Nusantara by Mohd. Shaghir Abdullah, Haji Wan
DDC/LCC
  5 1 2004 2004
Manhalush Shafi Syeikh Daud al-Fathani membicarakan rumus-rumus shufi dan istilah-istilah tasawuf by Wan Mohd. Shaghir Abdullah, Haji, 1945-
LCC
  4 1 1992 1992
Displaying 1 to 25 of 63
.