Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: author = "Mardin, Ömer Fevzi"
Displaying 1 to 24 of 24
Title & Author Format Holdings Editions From To
Dinde askerlik kültürü : dinin hazar, sefer, harp, ve barış hükümleri by Mardin, Ömer Fevzi
LCC
  32 2 1945 1945
Osmanlı ordusu'nda propaganda by Mardin, Ömer Fevzi
LCC
  11 2 2019 2019
A voice from the East : fragments from the Turkish thinker Ömer Fevzi Mardin ; translated by Lyman MacCallum by Mardin, Ömer Fevzi
LCC
  5 1 1948 1948
Hadı̂s-i şerı̂fler : peygamber efendimizin kanâatları : mevzûlara göre Türkçe tasnifli-şerhli (din kültürü) by Mardin, Ömer Fevzi
LCC
  4 3 1978 1978
Hıristiyanlarda intibah hareketleri by Mardin, Ömer Fevzi
LCC
  4 2 1943 1943
Dini hasbihal by Mardin, Ömer Fevzi
LCC
  4 3 1923 1923
Din ve esasları by Fevzi Mardin, Ömer
LCC
  3 1 1940 1940
Varidât-ı Süleyman şerhi (din kültürü) by Mardin, Ömer Fevzi
LCC
  3 2 1950 1951
Dinde güzel san'at telâkkisi, mûsikî, resim, heykel by Mardin, Ömer Fevzi
LCC
  2 1 1951 1951
Hakikat ilmi : irfan by Mardin, Ömer Fevzi
LCC
  2 1 1946 1946
Din ve hikmetleri by Mardin, Ömer Fevzi
LCC
  2 1 1940 1940
Istirab by Mardin, Ömer Fevzi
LCC
  1 1 1944 1944
Varidât-ı Süleyman şerhi by Mardin, Ömer Fevzi 1878-1953
LCC
  1 1 1951 1951
Kurtuluş by Mardin, Ömer Fevzi
LCC
  1 1 1945 1945
Din dersleri by Mardin, Ömer Fevzi
LCC
  1 1 1946 1946
Müslüman olmıyanların din durumları : bu mes'elede çıkan ihtilâf ve gazeteye geçen yazılar by Mardin, Ömer Fevzi
LCC
  1 1 1952 1952
Allahʼın hılkade muradı : Allahın âlemleri, insanları yaratmakda ve din göndermekdeki muradı by Mardin, Ömer Fevzi
LCC
  1 1 1952 1952
Osmanlı gayrinizami harp doktrini : eşkıya takibi ve çete muharebeleri talimnamesi (1909) by Mardin, Ömer Fevzi 1878-1953
LCC
  1 1 2016 2016
Din ve telakkîleri by Mardin, Ömer Fevzi
LCC
  1 1 1940 1940
God's purpose in creation : (his purpose in creating the universe, the men and in sending religion) by Mardin, Ömer Fevzi
LCC
  1 1 1952 1952
İlâhiyât külliyâtı by Mardin, Ömer Fevzi
LCC
  1 1 1940 1940
Osmanlı gayrinizami harp doktrini : eşkıya takibi ve çete muharebeleri talimnamesi (1909) by Mardin, Ömer Fevzi 1878-1953
LCC
  1 1 2016 2016
Hayat ve hakikat by Mardin, Ömer Fevzi
LCC
  1 1 1946 1946
Osmanlı gayrinizami harp doktrini : eşkıya takibi ve çete muhaberebeleri taimnamesi (1909) by Mardin, Ömer Fevzi 1878-1953
LCC
  1 1 2016 2016
Displaying 1 to 24 of 24
.