Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: author = "Ishihara, Shōhei, 1933-"
Displaying 1 to 9 of 9
Title & Author Format Holdings Editions From To
Takamura monogatari shinkō by Ishihara, Shōhei, 1933-
LCC
  19 3 1977 1977
Kenrei Mon'in Ukyō no Daibu shū, Utatane, Takemuki ga ki by Ishihara, Shōhei, 1933-
LCC
  35 4 1990 1990
Towazugatari, chūsei joryū nikki bungaku no sekai : Tamakiwaru, Izayoi nikki, Nakatsukasa no Naishi nikki, Ben no Naishi nikki by Ishihara, Shōhei, 1933-
LCC
  35 4 1990 1990
Sarashina nikki, Sanuki no Suke no nikki, Jōjin Ajari no Haha no shū by Ishihara, Shōhei, 1933-
LCC
  33 6 1990 1990
Joryū nikki bungaku to wa nani ka by Ishihara, Shōhei, 1933-
LCC
  35 4 1991 1991
Izumi Shikibu nikki, Murasaki Shikibu nikki by Ishihara, Shōhei, 1933-
LCC
  35 4 1991 1991
Heian nikki bungaku no kenkyū by Ishihara, Shōhei, 1933-
LCC
  30 3 1997 1997
Nikki bungaku jiten by Ishihara, Shōhei, 1933-
DDC/LCC
  45 4 2000 2000
Kagerō nikki by Kita, Yoshio
LCC
  45 9 1943 2006
Displaying 1 to 9 of 9
.