Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Uniwersalna klasyfikacja dziesiętna : (FID 597) - meteorologia, gospodarka wodna i dziedziny pokrewne : T. 1,. Tablice główne oraz indeks przedmiotowy: 551.46 Oceanografia fizyczna, 551.48 Wody powierzchniowe, 551.5 - Meteorologia, 556 - Hydrologia
Author:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Branżowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej
Formats:
 
Editions:
2
Total Holdings:
3
OCLC Work Id:
1193287334
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=1193287334
DDC: Class Number Holdings Links
Most Frequent 025.42 1 Web Dewey
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent Z696.U875 1 ClassWeb
.