Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: author = "Gerdener, Gustav Bernhard August"
Displaying 26 to 50 of 51
Title & Author Format Holdings Editions From To
Die geskiedenis van die christelike gemeenskap : handleiding by die leerplan vir godsdiensonderwys op skole, standerd IX by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  7 5 1946 1946
Ons katkisasieboek by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  7 2 1945 1945
Handboek by die katkisasie; : opgestel op versoek van die federale raad van die Ned. Geref. Kerke in Suid-Afrika by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC/LCC
  6 5 1927 1967
Elke dag met God : 'n leidraad deur die hele Bybel vir die huisgodsdiens en die binnekamer by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  6 4 1940 1957
Elia by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  5 4 1929 1929
Ons protestantse erfenis by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  5 3 1900 1939
Handboek by die katkisasie : opgestel op versoek van die federale rade van die Ned. Geref. Kerke in Suid-Afrika by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC/LCC
  4 2 1928 1929
Die Ursachen der Sektiererei im Reformationszeitalter by Gerdener, Gustav Berhard August
DDC
  4 3 1922 1922
Elke dag met God by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  3 3 1940 1980
Die nuwe halleluja, psalms, gesange en ander liedere vir huis, dag- en Sondagskool en jongeliedeverenigings by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  3 2 1931 1931
'N Eeu van genade : die sendingtaak van die Ned. Geref. Kerke van Suid-Afrika in oënskou geneem in die eeujaar van die Groot Trek by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  2 1 1938 1938
Two centuries of grace : a sketch of missionary endeavour in South Africa, commorating the arrival of the Moravian pioneer Georg Schmidt, on the 9th of July, 1737 . by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  2 2 1937 1937
Uit mijn jonkheid by Gerdener, Gustav Bernhard August
DDC
  2 1 1911 1911
Godsdiensonderwys vir middelbare skole. Volgens die leerplanne van Kaapland, die Vrystat, en Transvaal Deur G.B.A. Gerdener, J.P. Smuts en J.G. Meiring. [With maps.] by GERDENER, Gustav Bernhard August
DDC
  2 1 1947 1947
Sosiale studies by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  2 2 1920 1927
Godsdiensonderwys vir middelbare skole (volgens die leerplanne van Kaapland, O.V.S. en T.v.l.) by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  2 1 1947 1947
Die trek van die Hugenote : 'n skets, wat as leidraad kan dien by die aanstaande Dingaansfeeste, 1927 by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  2 1 1927 1927
De gelijkenissen des Heren by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  11 3 1910 1917
Grondwaarheden van het Woord van God by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  2 1 1916 1916
Muhammad of Christus? by Gerdener, Gustav Bernhard August
DDC
  1 1 1911 1911
De Apostoliese sekten by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
  1 1 1921 1994
Het vierde eeuwfeest: Gedenkschrift bij gelegenheid van de vier-honderdste viering van de Kerkhervorming 1517-1917 by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  1 1 1917 1917
Matthéüs by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  1 1 1910 1910
Die geskiedenis van die Christelike gemeenskap ; <handleiding by die leerplan vir Godsdiens-onderwys op skole> ; standard IX by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  1 1 1946 1946
Studies in the evangelisation of South Africa by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  1 1 1911 1911
Displaying 26 to 50 of 51
.