Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: author = "Gerdener, Gustav Bernhard August"
Displaying 1 to 25 of 51
Title & Author Format Holdings Editions From To
Handboek by die katkisasie by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  27 18 1927 1971
Sarel Cilliers : die vader van Dingaansdag : lewensskets van die Kerkvader van die Voortrekkers by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  45 14 1919 1925
Recent developments in the South African mission field by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC/LCC
  178 10 1958 1958
Studies in the evangelisation of South Africa by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC/LCC
  179 8 1911 1911
Uit mijn jonkheid; : gedichten by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  27 8 1911 1911
Die Afrikaner en die sending by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC/LCC
  22 6 1959 1959
Die boodskap van 'n man : lewenskets van Prof. J. du Plessis by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  16 5 1943 1943
Die geskiedenis van die christelike gemeenskap : handleiding by die leerplan vir godsdiensonderwys op skole, standerd IX by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  8 5 1946 1946
Ons kerk in die Transgariep : geskiedenis van die Ned. Geref. Kerke in Natal, Vrystaat en Transvaal by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC/LCC
  28 5 1934 1934
Baanbrekers onder die Suiderkruis : biografiese sketse van enige voortreflike voorlopers op Sendinggebied in Suid-Afrika by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  18 5 1941 1941
Handboek by die katkisasie; : opgestel op versoek van die federale raad van die Ned. Geref. Kerke in Suid-Afrika by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC/LCC
  6 5 1927 1967
Dade in die donker : die uitdaging van 'n tyd soos hierdie by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  9 5 1955 1955
What the Dutch Reformed Church stands for by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC/LCC
  13 5 1962 1963
Het vierde eeuwfeest : Gedenkschrift bij gelegenheid van de vierhonderdste viering van de kerkhervorming. 1517-1917 by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  15 4 1917 1917
Elke dag met God : 'n poging om 'n leidraad vir die huisgodsdiens en die binnekamer deur die hele Bybel te gee by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  6 4 1940 1957
The training of missionaries for Africa by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  17 4 1935 1953
Elia by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  5 4 1929 1929
Deur 'n eeu gelei : gedenkskrif by die eeufees van die gemeente Smithfield, O.V.S by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC/LCC
  8 4 1948 1948
'N Eeu van genade, 1838-1938 : die sendingtaak van die Ned. Geref. Kerke van Suid-Afrika in oënskou geneem in die eeujaar van die Groot Trek by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  12 4 1938 1938
Ons taak in die Nuwe Afrika by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC/LCC
  21 4 1964 1964
Reguit koers gehou : die wording, wese en werking van die N.G. Kerk se sendingbeleid by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  14 4 1951 1951
Boustowwe vir die geskiedenis van die Nederduits-Gereformeerde Kerk in die Transgariep by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC/LCC
  41 3 1930 1930
Die blye boodskap deur drie eeue in Suid-Afrika by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  8 3 1950 1952
Bouers van Weleer : lewensketse van enkele groot figure uit die geskiedenis van die N.G. Kerk in Suid-Afrika by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  16 3 1951 1951
Die Ursachen der Sektiererei im Reformationszeitalter by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  3 3 1922 1922
Displaying 1 to 25 of 51
.