Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: author = "Gerdener, Gustav Bernhard August"
Displaying 1 to 25 of 51
Title & Author Format Holdings Editions From To
Die Evangelie van Matthéüs by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  7 2 ???? ????
Ons protestantse erfenis by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  5 3 1900 1939
Matthéüs by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  1 1 1910 1910
De gelijkenissen des Heren by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  9 3 1910 1917
Studies in the evangelisation of South Africa by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC/LCC
  179 8 1911 1911
Muhammad of Christus? by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  1 1 1911 1911
Uit mijn jonkheid; : gedichten by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  27 8 1911 1911
Studies in the evangelisation of South Africa by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  1 1 1911 1911
Onder de Slamsen in de Kaapstad : afval en strijd by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  1 1 1914 1914
Drempelvragen by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  8 2 1914 1914
Grondwaarheden van het Woord van God by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  2 1 1916 1916
Het vierde eeuwfeest : Gedenkschrift bij gelegenheid van de vierhonderdste viering van de kerkhervorming. 1517-1917 by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  15 4 1917 1917
Het vierde eeuwfeest: Gedenkschrift bij gelegenheid van de vier-honderdste viering van de Kerkhervorming 1517-1917 by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  1 1 1917 1917
Sarel Cilliers : die vader van Dingaansdag : lewensskets van die Kerkvader van die Voortrekkers by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  45 14 1919 1925
Sosiale studies by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  3 2 1920 1927
De Apostoliese sekten by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
  1 1 1921 1994
Die Ursachen der Sektiererei im Reformationszeitalter by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  3 3 1922 1922
Die trek van die Hugenote : 'n skets, wat as leidraad kan dien by die aanstaande Dingaansfeeste, 1927 by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  2 1 1927 1927
Handboek by die katkisasie by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  27 18 1927 1971
Handboek by die katkisasie; : opgestel op versoek van die federale raad van die Ned. Geref. Kerke in Suid-Afrika by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC/LCC
  6 5 1927 1967
Handboek by die katkisasie : opgestel op versoek van die federale rade van die Ned. Geref. Kerke in Suid-Afrika by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC/LCC
  4 2 1928 1929
Elia by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  5 4 1929 1929
Boustowwe vir die geskiedenis van die Nederduits-Gereformeerde Kerk in die Transgariep by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC/LCC
  41 3 1930 1930
Die nuwe halleluja, psalms, gesange en ander liedere vir huis, dag- en Sondagskool en jongeliedeverenigings by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  3 2 1931 1931
Ons kerk in die Transgariep : geskiedenis van die Ned. Geref. Kerke in Natal, Vrystaat en Transvaal by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC/LCC
  28 5 1934 1934
Displaying 1 to 25 of 51
.