Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: author = "Gerdener, Gustav Bernhard August"
Displaying 1 to 25 of 51
Title & Author Format Holdings Editions From To
Die Evangelie van Matthéüs by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  7 2 ???? ????
Matthéüs by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  1 1 1910 1910
Studies in the evangelisation of South Africa by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC/LCC
  179 8 1911 1911
Muhammad of Christus? by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  1 1 1911 1911
Uit mijn jonkheid; : gedichten by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  27 8 1911 1911
Studies in the evangelisation of South Africa by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  1 1 1911 1911
Onder de Slamsen in de Kaapstad : afval en strijd by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  1 1 1914 1914
Drempelvragen by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  8 2 1914 1914
Grondwaarheden van het Woord van God by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  2 1 1916 1916
Het vierde eeuwfeest : Gedenkschrift bij gelegenheid van de vierhonderdste viering van de kerkhervorming. 1517-1917 by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  15 4 1917 1917
De gelijkenissen des Heren by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  9 3 1910 1917
Het vierde eeuwfeest: Gedenkschrift bij gelegenheid van de vier-honderdste viering van de Kerkhervorming 1517-1917 by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  1 1 1917 1917
Die Ursachen der Sektiererei im Reformationszeitalter by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  3 3 1922 1922
Sarel Cilliers : die vader van Dingaansdag : lewensskets van die Kerkvader van die Voortrekkers by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  45 14 1919 1925
Sosiale studies by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  3 2 1920 1927
Die trek van die Hugenote : 'n skets, wat as leidraad kan dien by die aanstaande Dingaansfeeste, 1927 by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  2 1 1927 1927
Elia by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  5 4 1929 1929
Handboek by die katkisasie : opgestel op versoek van die federale rade van die Ned. Geref. Kerke in Suid-Afrika by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC/LCC
  4 2 1928 1929
Boustowwe vir die geskiedenis van die Nederduits-Gereformeerde Kerk in die Transgariep by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC/LCC
  41 3 1930 1930
Die nuwe halleluja, psalms, gesange en ander liedere vir huis, dag- en Sondagskool en jongeliedeverenigings by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  3 2 1931 1931
Ons kerk in die Transgariep : geskiedenis van die Ned. Geref. Kerke in Natal, Vrystaat en Transvaal by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC/LCC
  28 5 1934 1934
Two centuries of grace; : a sketch of missionary endeavour in South Africa by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC/LCC
  12 1 1937 1937
Two centuries of grace : a sketch of missionary endeavour in South Africa commemorating the arrival of the Moravian pioneer, Georg Schmidt, on the 9th of July, 1737 by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  2 2 1937 1937
'N Eeu van genade : die sendingtaak van die Ned. Geref. Kerke van Suid-Afrika in oënskou geneem in die eeujaar van die Groot Trek by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  2 1 1938 1938
'N Eeu van genade, 1838-1938 : die sendingtaak van die Ned. Geref. Kerke van Suid-Afrika in oënskou geneem in die eeujaar van die Groot Trek by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  12 4 1938 1938
Displaying 1 to 25 of 51
.