Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: author = "Gerdener, Gustav Bernhard August"
Displaying 26 to 50 of 51
Title & Author Format Holdings Editions From To
Die Evangelie van Matthéüs by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  7 2 ???? ????
Ons katkisasieboek by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  7 2 1945 1945
Die blye boodskap deur drie eeue in Suid-Afrika by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  7 3 1950 1952
Handboek by die katkisasie; : opgestel op versoek van die federale raad van die Ned. Geref. Kerke in Suid-Afrika by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC/LCC
  6 5 1927 1967
Elke dag met God : 'n poging om 'n leidraad vir die huisgodsdiens en die binnekamer deur die hele Bybel te gee by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  6 4 1940 1957
Recent Developments in the South African Mission Field, etc by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  5 2 1958 1958
Ons protestantse erfenis by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  5 3 1900 1939
Elia by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  5 4 1929 1929
Handboek by die katkisasie : opgestel op versoek van die federale rade van die Ned. Geref. Kerke in Suid-Afrika by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC/LCC
  4 2 1928 1929
Die nuwe halleluja, psalms, gesange en ander liedere vir huis, dag- en Sondagskool en jongeliedeverenigings by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  3 2 1931 1931
Die Ursachen der Sektiererei im Reformationszeitalter by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  3 3 1922 1922
Sosiale studies by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  3 2 1920 1927
Two centuries of grace : a sketch of missionary endeavour in South Africa, commorating the arrival of the Moravian pioneer Georg Schmidt, on the 9th of July, 1737 . by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  2 2 1937 1937
Grondwaarheden van het Woord van God by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  2 1 1916 1916
Die trek van die Hugenote : 'n skets, wat as leidraad kan dien by die aanstaande Dingaansfeeste, 1927 by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  2 1 1927 1927
Godsdiensonderwys vir middelbare skole. Volgens die leerplanne van Kaapland, die Vrystat, en Transvaal Deur G.B.A. Gerdener, J.P. Smuts en J.G. Meiring. [With maps.] by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  2 1 1947 1947
Godsdiensonderwys vir middelbare skole (volgens die leerplanne van Kaapland, O.V.S. en T.v.l.) by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  2 1 1947 1947
'N Eeu van genade : die sendingtaak van die Ned. Geref. Kerke van Suid-Afrika in oënskou geneem in die eeujaar van die Groot Trek by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  2 1 1938 1938
Onder de Slamsen in de Kaapstad : afval en strijd by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  1 1 1914 1914
Die geskiedenis van die Christelike gemeenskap ; <handleiding by die leerplan vir Godsdiens-onderwys op skole> ; standard IX by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  1 1 1946 1946
Elke dag met God by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  1 1 1940 1940
De Apostoliese sekten by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
  1 1 1921 1994
Studies in the evangelisation of South Africa by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  1 1 1911 1911
Het vierde eeuwfeest: Gedenkschrift bij gelegenheid van de vier-honderdste viering van de Kerkhervorming 1517-1917 by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  1 1 1917 1917
Muhammad of Christus? by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  1 1 1911 1911
Displaying 26 to 50 of 51
.