Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: author = "Gerdener, Gustav Bernhard August"
Displaying 26 to 50 of 51
Title & Author Format Holdings Editions From To
Drempelvragen by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  8 2 1914 1914
Die Evangelie van Matthéüs by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  7 2 ???? ????
Elke dag met God : 'n poging om 'n leidraad vir die huisgodsdiens en die binnekamer deur die hele Bybel te gee by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  6 4 1940 1957
Handboek by die katkisasie; : opgestel op versoek van die federale raad van die Ned. Geref. Kerke in Suid-Afrika by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC/LCC
  6 5 1927 1967
Elia by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  5 4 1929 1929
Ons protestantse erfenis by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  5 3 1900 1939
Recent Developments in the South African Mission Field, etc by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  5 2 1958 1958
Handboek by die katkisasie : opgestel op versoek van die federale rade van die Ned. Geref. Kerke in Suid-Afrika by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC/LCC
  4 2 1928 1929
Die Ursachen der Sektiererei im Reformationszeitalter by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  3 3 1922 1922
Sosiale studies by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  3 2 1920 1927
Die nuwe halleluja, psalms, gesange en ander liedere vir huis, dag- en Sondagskool en jongeliedeverenigings by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  3 2 1931 1931
Godsdiensonderwys vir middelbare skole. Volgens die leerplanne van Kaapland, die Vrystat, en Transvaal Deur G.B.A. Gerdener, J.P. Smuts en J.G. Meiring. [With maps.] by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  2 1 1947 1947
'N Eeu van genade : die sendingtaak van die Ned. Geref. Kerke van Suid-Afrika in oënskou geneem in die eeujaar van die Groot Trek by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  2 1 1938 1938
Godsdiensonderwys vir middelbare skole (volgens die leerplanne van Kaapland, O.V.S. en T.v.l.) by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  2 1 1947 1947
Die trek van die Hugenote : 'n skets, wat as leidraad kan dien by die aanstaande Dingaansfeeste, 1927 by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  2 1 1927 1927
Grondwaarheden van het Woord van God by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  2 1 1916 1916
Two centuries of grace : a sketch of missionary endeavour in South Africa commemorating the arrival of the Moravian pioneer, Georg Schmidt, on the 9th of July, 1737 by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  2 2 1937 1937
De gelijkenissen des Heren by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  9 3 1910 1917
Matthéüs by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  1 1 1910 1910
De Apostoliese sekten by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
  1 1 1921 1994
Muhammad of Christus? by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  1 1 1911 1911
Elke dag met God by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  1 1 1940 1940
Onder de Slamsen in de Kaapstad : afval en strijd by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  1 1 1914 1914
Het vierde eeuwfeest: Gedenkschrift bij gelegenheid van de vier-honderdste viering van de Kerkhervorming 1517-1917 by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  1 1 1917 1917
Die geskiedenis van die Christelike gemeenskap ; <handleiding by die leerplan vir Godsdiens-onderwys op skole> ; standard IX by Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
DDC
  1 1 1946 1946
Displaying 26 to 50 of 51
.