Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: author = "Drongelen, J. van"
Displaying 1 to 25 of 48
Title & Author Format Holdings Editions From To
De overeenkomsten tot het verrichten van arbeid : vakantie en verlof by Drongelen, J. van
DDC/LCC
  74 19 2007 2021
Sports law in the Netherlands by Jellinghaus, S. F. H.
DDC/LCC
  68 13 2017 2022
Het ontslagrecht in de praktijk by Drongelen, J. van
DDC/LCC
  66 12 2013 2021
Ontslagrecht by Drongelen, J. van
DDC/LCC
  62 13 2007 2021
Arbeidstijdenwetgeving : [I],. Arbeidstijdenwet : wet van 23 november 1995, Stb. 1995, 598, houdende bepalingen inzake de arbeids- en rusttijden by Netherlands
DDC
  47 10 1996 2006
De Arbowet geschetst by Drongelen, J. van
DDC/LCC
  38 11 2015 2022
Wet op de ondernemingsraden by Drongelen, J. van
DDC
  37 9 2008 2018
De ontslagpraktijk van de CWI by Drongelen, J. van
LCC
  28 4 2003 2008
Werkgeversaansprakelijkheid voor arbeidsongevallen en beroepsziekten : handleiding voor de praktijk by Drongelen, J. van
DDC/LCC
  24 3 2010 2013
Kinderarbeid by Drongelen, J. van
LCC
  23 7 1998 2005
Individueel arbeidsrecht : Deel 2,. Bijzondere bedingen, Aansprakelijkheid, Gelijke behandeling, Overgang van de onderneming by Drongelen, J. van
DDC/LCC
  20 6 2009 2021
Handboek Arbowet : rechten en verplichtingen toegelicht voor werkgever en werknemer by Drongelen, J. van
LCC
  19 11 2007 2020
Handboek Arbobeleidsregels : rechten en verplichtingen toegelicht voor werkgever en werknemer by Drongelen, J. van
DDC/LCC
  18 12 2003 2020
Werktijdverkorting by Drongelen, J. van
LCC
  16 2 1983 1983
Individueel arbeidsrecht : Deel 3,. Ontslagrecht by Drongelen, J. van
LCC
  16 5 2007 2021
De collectieve arbeidsovereenkomst en het algemeen verbindend verklaren van bepalingen daarvan by Drongelen, J. van
LCC
  15 3 2012 2012
Individueel arbeidsrecht : vakantie en verlof : Deel 1,. De overeenkomsten tot het verrichten van arbeid by Drongelen, J. van
DDC/LCC
  13 4 2013 2021
Vakverenigingsvrijheid, het recht op collectief onderhandelen, mededingingsrecht by Drongelen, J. van
LCC
  12 3 2009 2009
Wet arbeid en zorg by Drongelen, J. van
DDC
  11 2 2008 2008
De vrijheid van arbeidskeuze en de regeling van nevenarbeid in collectieve arbeidsovereenkomsten : een onderzoek naar het recht van vrijheid van arbeidskeuze van de werknemer en de regeling van nevenarbeid in collectieve arbeidsovereenkomsten by Drongelen, J. van
LCC
  11 2 2012 2012
Individueel arbeidsrecht by Drongelen, J. van
DDC
  11 2 2005 2005
Arbeidstijdenwet by Drongelen, J. van
DDC
  11 1 2008 2008
Arbeidstijdenwet (inclusief Arbeidstijdenbesluit) by Drongelen, J. van
DDC/LCC
  10 2 2013 2013
Van de afschaffing van het verbod van coalitie naar bescherming van de vrijheid van arbeid by Drongelen, J. van
DDC
  10 2 2005 2005
Wet arbeid vreemdelingen : Wet herziening, Wet arbeid vreemdelingen : parlementaire geschiedenis by Drongelen, J. van
LCC
  9 3 2014 2014
Displaying 1 to 25 of 48
.