Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: author = "Drongelen, J. van"
Displaying 1 to 25 of 48
Title & Author Format Holdings Editions From To
Werktijdverkorting by Drongelen, J. van
LCC
  16 2 1983 1983
Arbeidswet 1919 ; : Wet inzake wekelijkse rustdag voor toonkunstenaars by Drongelen, J. van
DDC
  3 3 1989 1995
Arbeidstijdenwetgeving : [I],. Arbeidstijdenwet : wet van 23 november 1995, Stb. 1995, 598, houdende bepalingen inzake de arbeids- en rusttijden by Netherlands
DDC
  47 10 1996 2006
Arbeidstijdenwetgeving : Arbeidstijdenwet : wet van 23 november 1995, Stb. 598, houdende bepalingen inzake de arbeids- en rusttijden by Drongelen, J. van
  6 2 1996 1996
Kinderarbeid by Drongelen, J. van
LCC
  23 7 1998 2005
Teksten en toelichting op de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs by Drongelen, J. van
LCC
  2 1 1998 1998
Teksten en toelichting op de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs : editie 1998 by Drongelen, J. van
LCC
  1 1 1998 1998
Arbeid door vreemdelingen by Drongelen, J. van
LCC
  5 2 1998 1998
Arbeidstijdenwetgeving : Arbeidstijdenwet : 6e gecumuleerde aanvulling op by Drongelen, J. van
DDC
  1 1 1999 1999
De ontslagpraktijk van de CWI by Drongelen, J. van
LCC
  28 4 2003 2008
Tekst en toelichting Wet arbeid vreemdelingen by Drongelen, J. van
LCC
  4 2 2003 2003
Handboek Arbobeleidsregels : rechten en verplichtingen toegelicht voor werkgever en werknemer by Drongelen, J. van
DDC/LCC
  18 12 2003 2020
Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid : tekst en toelichting by Drongelen, J. van
LCC
  1 1 2004 2004
Tekst en toelichting, wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid by Drongelen, J. van
LCC
  7 1 2004 2004
Individueel arbeidsrecht by Drongelen, J. van
DDC
  11 2 2005 2005
Van de afschaffing van het verbod van coalitie naar bescherming van de vrijheid van arbeid by Drongelen, J. van
DDC
  10 2 2005 2005
Handboek Arbowet : rechten en verplichtingen toegelicht voor werkgever en werknemer by Drongelen, J. van
LCC
  19 11 2007 2020
De overeenkomsten tot het verrichten van arbeid : vakantie en verlof by Drongelen, J. van
DDC/LCC
  74 19 2007 2021
Ontslagrecht by Drongelen, J. van
DDC/LCC
  62 13 2007 2021
Individueel arbeidsrecht : Deel 3,. Ontslagrecht by Drongelen, J. van
LCC
  16 5 2007 2021
Wet arbeid en zorg by Drongelen, J. van
DDC
  11 2 2008 2008
Wet op de ondernemingsraden by Drongelen, J. van
DDC
  37 9 2008 2018
Arbeidstijdenwet by Drongelen, J. van
DDC
  11 1 2008 2008
Vakverenigingsvrijheid, het recht op collectief onderhandelen, mededingingsrecht by Drongelen, J. van
LCC
  12 3 2009 2009
Individueel arbeidsrecht : Deel 2,. Bijzondere bedingen, Aansprakelijkheid, Gelijke behandeling, Overgang van de onderneming by Drongelen, J. van
DDC/LCC
  20 6 2009 2021
Displaying 1 to 25 of 48
.