Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: author = "Drongelen, J. van"
Displaying 1 to 25 of 48
Title & Author Format Holdings Editions From To
Werktijdverkorting by Drongelen, J. van
LCC
  16 2 1983 1983
Arbeidswet 1919 ; : Wet inzake wekelijkse rustdag voor toonkunstenaars by Drongelen, J. van
DDC
  3 3 1989 1995
Arbeidstijdenwetgeving : Arbeidstijdenwet : wet van 23 november 1995, Stb. 598, houdende bepalingen inzake de arbeids- en rusttijden by Drongelen, J. van
  6 2 1996 1996
Teksten en toelichting op de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs by Drongelen, J. van
LCC
  2 1 1998 1998
Teksten en toelichting op de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs : editie 1998 by Drongelen, J. van
LCC
  1 1 1998 1998
Arbeid door vreemdelingen by Drongelen, J. van
LCC
  5 2 1998 1998
Arbeidstijdenwetgeving : Arbeidstijdenwet : 6e gecumuleerde aanvulling op by Drongelen, J. van
DDC
  1 1 1999 1999
Tekst en toelichting Wet arbeid vreemdelingen by Drongelen, J. van
LCC
  4 2 2003 2003
Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid : tekst en toelichting by Drongelen, J. van
LCC
  1 1 2004 2004
Tekst en toelichting, wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid by Drongelen, J. van
LCC
  7 1 2004 2004
Kinderarbeid by Drongelen, J. van
LCC
  23 7 1998 2005
Individueel arbeidsrecht by Drongelen, J. van
DDC
  11 2 2005 2005
Van de afschaffing van het verbod van coalitie naar bescherming van de vrijheid van arbeid by Drongelen, J. van
DDC
  10 2 2005 2005
Arbeidstijdenwetgeving : [I],. Arbeidstijdenwet : wet van 23 november 1995, Stb. 1995, 598, houdende bepalingen inzake de arbeids- en rusttijden by Netherlands
DDC
  47 10 1996 2006
De ontslagpraktijk van de CWI by Drongelen, J. van
LCC
  28 4 2003 2008
Wet arbeid en zorg by Drongelen, J. van
DDC
  11 2 2008 2008
Arbeidstijdenwet by Drongelen, J. van
DDC
  11 1 2008 2008
Vakverenigingsvrijheid, het recht op collectief onderhandelen, mededingingsrecht by Drongelen, J. van
LCC
  12 3 2009 2009
De collectieve arbeidsovereenkomst en het algemeen verbindend verklaren van bepalingen daarvan by Drongelen, J. van
LCC
  15 3 2012 2012
De vrijheid van arbeidskeuze en de regeling van nevenarbeid in collectieve arbeidsovereenkomsten : een onderzoek naar het recht van vrijheid van arbeidskeuze van de werknemer en de regeling van nevenarbeid in collectieve arbeidsovereenkomsten by Drongelen, J. van
LCC
  11 2 2012 2012
Arbeidstijdenwet (inclusief Arbeidstijdenbesluit) by Drongelen, J. van
DDC/LCC
  10 2 2013 2013
Individueel arbeidsrecht. Deel 2. Bijzondere bedingen. Aansprakelijkheid. Gelijke behandeling. Overgang van de onderneming. 4de, herz. dr by Drongelen, J. van
DDC
  1 1 2013 2013
Werkgeversaansprakelijkheid voor arbeidsongevallen en beroepsziekten : handleiding voor de praktijk by Drongelen, J. van
DDC/LCC
  24 3 2010 2013
Wet arbeid vreemdelingen : Wet herziening, Wet arbeid vreemdelingen : parlementaire geschiedenis by Drongelen, J. van
LCC
  9 3 2014 2014
Ontslagrecht. 5de, herz. dr by Drongelen, J. van
DDC/LCC
  1 1 2015 2015
Displaying 1 to 25 of 48
.