Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: author = "Drongelen, J. van"
Displaying 26 to 48 of 48
Title & Author Format Holdings Editions From To
Bij wijze van afscheid : Over fouten van, onbegrip over en misverstanden bij, misleiding door en andere misstappen van de wetgever Oftewel Waar is het recht in het arbeidsrecht gebleven? by Drongelen, J. van
LCC
  8 2 2018 2018
De Arbowet geschetst by Drongelen, J. van
DDC/LCC
  7 4 2015 2021
Tekst en toelichting, wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid by Drongelen, J. van
LCC
  7 1 2004 2004
Uitvoeringswet EU-zeehavenverordening : parlementaire geschiedenis by Drongelen, J. van
DDC/LCC
  6 3 2021 2021
Arbeidstijdenwetgeving : Arbeidstijdenwet : wet van 23 november 1995, Stb. 598, houdende bepalingen inzake de arbeids- en rusttijden by Drongelen, J. van
  6 2 1996 1996
Arbeid door vreemdelingen by Drongelen, J. van
LCC
  5 2 1998 1998
Arbeidstijdenrichtlijn nadert volwassenheid : een bundel artikelen voorzien van een inleiding by Drongelen, J. van
DDC/LCC
  4 2 2020 2020
Tekst en toelichting Wet arbeid vreemdelingen by Drongelen, J. van
LCC
  4 2 2003 2003
Arbeidswet 1919 ; : Wet inzake wekelijkse rustdag voor toonkunstenaars by Drongelen, J. van
DDC
  3 3 1989 1995
Teksten en toelichting op de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs by Drongelen, J. van
LCC
  2 1 1998 1998
Ontslagrecht by Drongelen, J. van
DDC/LCC
  2 2 2018 2021
Handboek Arbowet. Editie 2020-2021. Arborechten en -verplichtingen toegelicht voor werkgever en werknemer by Drongelen, J. van
DDC/LCC
  2 1 2020 2020
Bijzondere bedingen, Aansprakelijkheid, Gelijke behandeling, Overgang van de onderneming by Drongelen, J. van
DDC/LCC
  1 1 2021 2021
Individueel arbeidsrecht. Deel 2. Bijzondere bedingen. Aansprakelijkheid. Gelijke behandeling. Overgang van de onderneming. 4de, herz. dr by Drongelen, J. van
DDC
  1 1 2013 2013
Handboek arbowet 2017-2018. Arborechten en -verplichtingen toegelicht voor werkgever en werknemer by Drongelen, J. van
DDC/LCC
  1 1 2017 2017
Teksten en toelichting op de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs : editie 1998 by Drongelen, J. van
LCC
  1 1 1998 1998
Ontslagrecht. 5de, herz. dr by Drongelen, J. van
DDC/LCC
  1 1 2015 2015
De Arbowet geschetst. 2nd, rev. ed by Drongelen, J. van
DDC/LCC
  1 1 2016 2016
Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid : tekst en toelichting by Drongelen, J. van
LCC
  1 1 2004 2004
Handboek arbobeleidsregels. Editie 2017-2018 by Drongelen, J. van
DDC/LCC
  1 1 2017 2017
Bijzondere bedingen. Aansprakelijkheid. Gelijke behandeling. Overgang van de onderneming. 5de, herz. dr by Drongelen, J. van
DDC/LCC
  1 1 2015 2015
Handboek Arbowet. Editie 2015-2016 by Drongelen, J. van
DDC/LCC
  1 1 2015 2015
Arbeidstijdenwetgeving : Arbeidstijdenwet : 6e gecumuleerde aanvulling op by Drongelen, J. van
DDC
  1 1 1999 1999
Displaying 26 to 48 of 48
.