Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: author = "Buys, P. W."
Displaying 1 to 18 of 18
Title & Author Format Holdings Editions From To
Van sigbare en onsigbare dinge by Buys, P. W.
DDC/LCC
  31 2 1988 1998
Luther, die Reformasie en ons by Buys, P. W
DDC/LCC
  19 3 1983 1983
'N paar gedagtes oor 'n calvinistiese kunsetiek met besondere verwysing na die probleem van pornografie en perssensuur by Buys, P. W.
DDC/LCC
  12 1 1975 1975
Pleroma : gedigte by Buys, P. W
DDC
  12 4 1977 1977
Die botsing van pligte as etiese vraagstuk by Buys, P. W.
DDC
  9 3 1976 1976
Sabbatsheiliging by Buys, P. W.
DDC
  8 3 1966 1987
Dans : 'n Gereformeerde studie by Buys, P. W.
DDC
  5 1 1980 1980
Die ekklesiologiese onderskeiding organisme en instituut as antwoord op die problematiek van die volkskerk : 'n historiese, prinsipiële en praktiese studie. by Buys, P. W.
DDC
  4 3 1970 1970
Enkele bestuursrekeningkundige riglyne by die oprigting van gesondheidsklubs met spesifieke verwysing na Wes-Transvaal by Buys, P. W.
DDC
  3 2 1990 1990
Bestuursrekeningkundige ontwikkeling in farmaseutiese vervaardigingsondernemings in Suid-Afrika by Buys, P. W.
DDC
  2 1 1994 1994
Verklaring van die Heidelbergse Kategismus Sondag 1 tot Sondag 24 by Buys, P. W.
DDC
  1 1 1982 1982
Calvyn en die kuns by Buys, P. W.
LCC
  1 1 1980 1980
Medical standards for South African pilots and flight crew by Buys, P. W.
DDC
  1 1 1989 1989
Louise de Coligny vertel-- : ter gedagtenis aan die Bartholomeusnag vier honderd jaar gelede : 'n dramatiese tablo in vyf dele by Buys, P. W.
DDC
  1 1 1900 1900
Die teologiese fundering van die owerheid. by Buys, P. W.
DDC
  1 1 1952 1952
Dans : 'n gereformeerd-etiese studie by Buys, P. W.
DDC
  1 1 1980 1980
Contemporary ethical problems : lectures given at Korea Theological Seminary, Oct. 19-28, 1976. by Buys, P. W.
DDC
  1 1 1978 1978
Wil u na ons moeder luister? : 'n Gesprek oor die kerk. by Buys, P. W.
DDC
  1 1 ???? ????
Displaying 1 to 18 of 18
.