Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: author = "Bauckham, Richard"
Displaying 51 to 75 of 88
Title & Author Format Holdings Editions From To
Is the Bible male? : the Book of Ruth and Biblical narrative by Bauckham, Richard
DDC/LCC
  32 1 1996 1996
Finding God in the midst of life : old stories for contemporary readers by Bauckham, Richard
LCC
  31 2 2006 2006
La théologie de l'Apocalypse by Bauckham, Richard
DDC/LCC
  31 5 2006 2006
Jesus : a Very Short Introduction by Bauckham, Richard
DDC/LCC
  18 1 2011 2011
Collected essays by Bauckham, Richard
DDC
  17 4 2008 2008
Word biblical commentary : Jude, 2 Peter by Bauckham, Richard
DDC/LCC
  16 9 1982 1988
The theology of the Book of Revelation by Bauckham, Richard
DDC/LCC
  13 4 1993 2015
Sheng jing zhong de zi you : cong Jidu jiao guan dian fan si dang dai she hui de zi you wei ji by Bauckham, Richard
LCC
  10 1 2010 2010
Pan wang you cun : Jidu jiao zhong mo lun de dang dai yi yi by Bauckham, Richard
LCC
  9 1 2006 2006
Bei ding de shen : xin yue de du yi shen lun yu Jidu lun by Bauckham, Richard
LCC
  9 1 2002 2002
Gesù e i testimoni oculari by Bauckham, Richard
DDC
  7 3 2006 2010
Kua jie fu yin : hou xian dai shi jie li de Jidu tu jian zheng by Bauckham, Richard
LCC
  6 1 2004 2004
La teologia dell'Apocalisse by Bauckham, Richard
DDC
  6 1 1994 1994
Zai sheng ming jing kuang zhong xun jian Shang Di : gei dang dai du zhe de jiu yue gu shi = Finding God in the midst of life : old stories for contemporary readers by Bauckham, Richard
LCC
  5 1 2011 2011
Yeŏn ŭi chŏlchŏng : Yohan Kyesirok yŏn'gu by Bauckham, Richard
DDC/LCC
  5 3 2002 2002
Dang ta gan yuan bei gua zai mu tou shang by Bauckham, Richard
LCC
  5 1 2000 2000
Bible and mission : Christian witness in a postmodern world by Bauckham, Richard
DDC/LCC
  4 2 2010 2010
Collected essays : 1. The Jewish world around the New Testament by Bauckham, Richard
DDC
  4 3 2008 2008
The Jewish world around the New Testament by Bauckham, Richard
DDC/LCC
  3 2 2008 2008
Sheng jing sheng tai xue : chong tan ren yu wan wu de guan xi = Bible and ecology : rediscovering the community of creation by Bauckham, Richard
LCC
  3 1 2020 2020
The career and thought of Dr. William Fulke (1537-1589) by Bauckham, Richard
DDC/LCC
  3 3 1972 1972
Jesus and the eyewitnesses : the Gospels as eyewitness testimony by Bauckham, Richard
DDC
  2 2 2015 2015
<> by Bauckham, Richard
DDC/LCC
  2 2 2003 2003
Jude, Peter : 2 by Bauckham, Richard
DDC/LCC
  2 1 1983 1983
Yesu wa kŭ mokkyŏkchadŭl : mokkyŏkchadŭl ŭi chŭngŏn in pogŭmsŏ = Jesus and the eyewitness by Bauckham, Richard
LCC
  2 1 2015 2015
Displaying 51 to 75 of 88
.