Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: author = " Lê, Quý Ngưu "
Displaying 1 to 23 of 23
Title & Author Format Holdings Editions From To
Thuó̂c trị bệnh từ cây cỏ hoang dại by Lê, Quý Ngưu
DDC/LCC
  25 2 1995 1996
Hướng dã̂n vié̂t, đọc và dịch Hán Nôm trong đông y = : Dong yi Han Nan by Lê, Quý Ngưu
LCC
  21 9 1991 1998
Từ điẻ̂n huyệt vị châm cứu by Lê, Quý Ngưu
LCC
  16 3 1997 2016
Phối phương châm cứu by Lê, Quý Ngưu
LCC
  15 3 2001 2001
Danh từ dược học đông y by Lê, Quý Ngưu
LCC
  13 3 1992 1995
Châm cứu : các phương pháp ké̂t hợp by Lê, Quý Ngưu
DDC/LCC
  11 2 1998 1998
Lịch & lịch vạn niên : âm lịch-dương lịch đó̂i chié̂u, 1780-2060 by Lê, Quý Ngưu
LCC
  11 3 2001 2004
556 năm đối chiếu âm lịch-dương lịch Việt Nam & Trung Quốc, 1544 (giáp thìn)-2100 (canh thân) = : the 556 years (1544-2100) cross-check in tables of the solar and lunar calendar between Vietnam and China by Lê, Quý Ngưu
LCC
  9 2 2006 2007
Học châm cứu bà̆ng hình ảnh by Lê, Quý Ngưu
DDC/LCC
  7 5 2001 2017
Từ điẻ̂n đông y Hán-Việt by Lê, Quý Ngưu
LCC
  7 1 1999 1999
Châm cứu : học thuyé̂t ngũ hành, kim vàng, kim bạc by Lê, Quý Ngưu
LCC
  7 1 1993 1993
Châm cứu ứng dụng vạn niên lịch : âm lịch dương lịch đó̂i chié̂u 2002-2010 by Lê, Quý Ngưu
LCC
  6 3 2002 2002
Trá̆c nghiệm khả năng Đông y by Hứa, Chiêm Dân
LCC
  6 2 1999 1999
Cây thuó̂c quanh ta by Lê, Quý Ngưu
LCC
  5 2 1998 1998
Nhĩ châm by Lê, Quý Ngưu
LCC
  5 2 2003 2003
Thiên văn cỏ̂ ứng dụng trong đời sống hằng ngày, 2006-2020 by Lê, Quý Ngưu
LCC
  3 1 2006 2006
Lược khảo phụ khoa Đông y by Lê, Quý Ngưu
LCC
  3 2 2000 2000
Thư pháp : khải lệ hành thảo by Lê, Quý Ngưu
LCC
  3 2 1999 1999
Tự soạn gia phả cho dòng họ bạn by Lê, Quý Ngưu
DDC/LCC
  2 1 2005 2005
Châm cứu : tiêu u phú, thông huyè̂n chỉ yé̂u phú, ngọc long phú by Lê, Quý Ngưu
DDC/LCC
  2 1 1999 1999
Dược tài đông y = : [Tung i yao tsʻai] by Lê, Quý Ngưu
LCC
  2 1 1999 1999
Châm cứu : ké̂t hợp cỏ̂ truyè̂n với hiện đại by Lê, Quý Ngưu
LCC
  2 1 1992 1992
Lịch vạn niên 3 : âm lịch dương lịch đó̂i chié̂u : từ năm Nhâm Tý, 1912 đé̂n năm Canh Thìn, 2060 by Lê, Quý Ngưu
LCC
  1 1 2004 2004
Displaying 1 to 23 of 23
.