Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: author = "Ålund, Aleksandra, 1945-"
Displaying 1 to 16 of 16
Title & Author Format Holdings Editions From To
Paradoxes of multiculturalism : essays on Swedish society by Ålund, Aleksandra, 1945-
DDC/LCC
  189 14 1991 1996
Reimagineering the nation : essays on twenty-first-century Sweden by Neergaard, Anders
DDC/LCC
  87 9 2017 2017
Will they still be dancing? : integration and ethnic transformation among Yugoslav immigrants in Scandinavia by Schierup, Carl-Ulrik
DDC/LCC
  68 13 1985 1987
Migration och sociala förändringsprocesser : om samtida jugoslaviska arbetsemigranter - [Migration and the process of social change : the case of the contemporary Yugoslav emigrants] by Ålund, Aleksandra, 1945-
LCC
  24 9 1978 1978
Multikultiungdom : kön, etnicitet, identitet by Ålund, Aleksandra, 1945-
DDC/LCC
  14 6 1997 2010
"Ekot från gårdagen" : de jugoslaviska invandrarnas bakgrund och dess betydelse för deras nuvarande erfarenheter by Ålund, Aleksandra, 1945-
LCC
  13 5 1978 1978
Lilla Juga : etnicitet, familj och kvinnliga nätverk i kulturbrytningars tid by Ålund, Aleksandra, 1945-
LCC
  9 3 1991 1991
Skyddsmurar : etnicitet och klass i invandrarsammanhang by Ålund, Aleksandra, 1945-
DDC/LCC
  9 4 1985 1985
Betydelse av generationsrelationer för "invandrardilemmat" att stanna eller återvända by Ålund, Aleksandra, 1945-
LCC
  7 3 1983 1983
Svensk kulturpluralism i omvandling by Ålund, Aleksandra, 1945-
LCC
  6 3 1996 1996
Etniska ungdomar och den sociala krisen : utbildning, arbete och identitet by Ålund, Aleksandra, 1945-
LCC
  5 3 1996 1996
Efterkrigsintereuropeisk arbetsmigration, Jugoslavien ; Emigration och förändringar i ett lokalt samhälle, Vrlika by Ålund, Aleksandra, 1945-
LCC
  5 1 1977 1977
The power of definitions : immigrant women and problem-centered ideologies by Ålund, Aleksandra, 1945-
LCC
  4 3 1988 1988
Betydelse av generationsrelationer för "invandrardilemmat" att stanna eller återvända by Ålund, Aleksandra, 1945-
LCC
  3 2 1983 1983
The Swedish "vertical mosaic" : European migrants and the echo from America by Ålund, Aleksandra, 1945-
LCC
  2 2 1987 1987
¿7FLilla Juga" : etnicitet, familj och kvinnliga nätverk i kulturbrytningars tid by Ålund, Aleksandra, 1945-
DDC
  1 1 1991 1991
Displaying 1 to 16 of 16
.