Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Feng yun di nian dai : bao Diao yun dong ji liu xue sheng yai zhi hui yi
Author:
Shaw, Yu-ming [Editor]
Formats:
   
Editions:
5
Total Holdings:
86
OCLC Work Id:
27202353
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=27202353
DDC: Class Number Holdings Links
Most Frequent 341.2909528 50 Web Dewey
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent JX4084.S45 50 ClassWeb

VIAF Authority Links

.