Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Lanzhou Shi zheng xie shu hua yuan zhen cang zuo pin ji
Compiler; Editor:
Wu, Weidong, 1967-; Zhao, Quanfu
Editor:
Tian, Guoqiang
Formats:
   
Editions:
3
Total Holdings:
4
OCLC Work Id:
2082572353
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=2082572353
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent N7342 3 ClassWeb

FAST Subject Headings

.