Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Jin dai chu ban ren de wen hua zhui qiu : Zhang Yuanji, Lufei Kui, Wang Yunwu de wen hua gong xian
Author:
Wang, Jiarong
Formats:
 
Editions:
4
Total Holdings:
20
OCLC Work Id:
181790325
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=181790325
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent Z462.3 17 ClassWeb

VIAF Authority Links

Name VIAF ID
Wang, Jiarong 72876654
 
.