Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Dekolonizacja Collegium Maius : interpretacje i reinterpretacje wystroju dawnej siedziby pruskiej Komisji Kolonizacyjnej
Formats:
 
Editions:
3
Total Holdings:
5
OCLC Work Id:
10906555674
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=10906555674
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent PG7053.C68 3 ClassWeb
Most Frequent PG5071 3 ClassWeb
.