Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Japanese literature--Study and teaching (Secondary)
Displaying 1 to 25 of 38
Title & Author Format Holdings Editions From To
Kokugo kyōkasho no sengoshi by Satō, Izumi, 1963-
DDC/LCC
  29 5 2006 2018
Kokubungaku no ron to kokugo kyōshitsu by Katō, Tomiichi, 1921-
LCC
  13 3 1983 1983
"Katariron" ga hiraku bungaku no jugyō by Nakamura, Ryūichi, 1946-
LCC
  12 2 2012 2012
Bungaku to kyōikuu no ronri by Ōkubo, Tsuneo
LCC
  11 3 1988 1988
Kokugo kyōiku wa bungaku o dō atsukatte kita no ka by Kōda, Kunihiro, 1967-
LCC
  10 2 2021 2021
Tasha to tomoni "monogatari" o yomu to iu kōi by Hamada, Hideyuki, 1974-
LCC
  10 2 2017 2017
Sengo shōsetsu no oshiekata
LCC
  9 1 1977 1977
Sengo ni okeru chūgakkō koten gakushū shidō no kōkyū by Watanabe, Harumi, 1951-
LCC
  6 2 2007 2007
Kōza gendai no bungaku kyōiku by Nihon Bungaku Kyōkai.
LCC
  6 3 1984 1984
Ise monogatari
LCC
  6 2 2018 2018
Wadaigen kobun kanbun
LCC
  5 3 1991 1991
Meishidōsho de yomu Chikuma Shobō natsukashi no kōkō kokugo
LCC
  5 2 2011 2011
Bungaku kyōiku no atarashii shiten by Hirai, Ken, 1961-
LCC
  5 2 1994 1994
Shinpen koten
LCC
  5 3 2004 2008
Kokugo kyōzai kenkyū kōza : kōtō gakkō gendaibun : 003 by Koumi, Eiji, 1931-2015
LCC
  5 4 1983 1984
Saigō Takehiko bungei, kyōiku zenshū by Saigō, Takehiko, 1920-2017
LCC
  5 2 1996 1996
Tomii no kobun dokkai o hajime kara teinei ni by Tomii, Kenji
LCC
  4 2 2004 2004
Nihon bungakushi kyōkasho by Fujioka, Sakutarō, 1870-1910
LCC
  4 4 1901 1901
Rokunin no Tomodachi = : Six friends : Series 1 by Takahashi, Trish
DDC
  3 1 2012 2012
Koten ichi otsu kobun
LCC
  3 3 1972 1981
Gendai bunsen : shidō shiryō by Hasegawa, Izumi, 1918-2004
LCC
  3 3 1984 1987
Koten ni shitashimaseru gakushū shidō by Ōmura, Hama, 1906-2005
LCC
  2 1 1983 1983
Yamanobori : mountain climbing by Takahashi, Trish
DDC
  2 1 2013 2013
Kokugo kobun enshū to kenkyū
LCC
  2 2 1958 1960
Jikanwari = : the school timetable by Takahashi, Trish
DDC
  2 1 2012 2012
Displaying 1 to 25 of 38
.