Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Islamic literature, Malay
Displaying 26 to 50 of 121
Title & Author Format Holdings Editions From To
Pascamoden kutukan terhadap falsafah dan agama : kumpulan esei by S. M. Zakir (Syed Mohd. Zakir), 1969-
DDC/LCC
  17 1 2010 2010
Sekitar pemikiran kesusasteraan Islam by Gabungan Penulis Islam Malaysia
DDC/LCC
  16 3 1980 1980
Sastera Islam dalam pembinaan by A. Rahman Hanafiah (Abdul Rahman Hanafiah), 1945-
DDC/LCC
  16 4 1988 1988
Perkembangan puisi berunsur Islam Sabah by Jasni Matlani, 1962-
DDC/LCC
  14 4 2005 2013
Maulud jawi sebagai tradisi kesenian Melayu by Sakinah Abu Bakar
DDC/LCC
  14 3 2016 2016
Kesenian Islam
DDC/LCC
  13 2 1990 1990
Anthology of ASEAN literatures : the Islamic period in Indonesian literature
DDC/LCC
  13 5 1989 1994
Pulangnya pemuja ombak : antologi pemenang Peraduan Mengarang Cerpen Berunsur Islam Jabatan Perdana Menteri 1984 by Malaysia.
DDC/LCC
  13 2 1985 1985
Usuluddin dalam karya Arab dan Melayu klasik by Ibrahim bin Abu Bakar
DDC/LCC
  13 3 2009 2016
Sastera sufi
DDC/LCC
  13 2 1992 1992
Qanun Meukuta Alam dalam syarah tadhkirah tabaq̃at Tgk. Di Mulek dan komentarnya : disalin kembali dan dialihaksarakan dari Arab-Melayu ke Latin by Mulek, Di, Tgk.
DDC/LCC
  13 3 2010 2010
Al-fatawal fathaniyah : pemahan Islam dari pelbagai aspek : bahasa, sains, dan teknologi by Ahmad Al-Fathani, -1908
LCC
  13 2 1996 1996
Kesusasteraan Melayu dalam tasawwur Islam by Ali Ahmad, 1940-
DDC/LCC
  13 4 1989 1991
Kesusasteraan Islam : konsep, prinsip, dan pengembangannya by Hamzah Hamdani
DDC/LCC
  13 3 2003 2003
Asar belum berakhir : antologi drama peraduan mengarang berunsur Islam sempena abad ke-15 hijrah
DDC/LCC
  12 4 1984 1988
Surat Al-Anbiya by Hamdan Hassan
DDC/LCC
  12 4 1990 1990
Sastera Islam di Malaysia by A. Rahman Hanafiah (Abdul Rahman Hanafiah), 1945-
DDC/LCC
  12 3 1983 1983
Bunga rampai persuratan Melayu wilayah timur : sejarah, pemikiran, dan karya by Abdul Razak Mahmud
DDC/LCC
  9 1 2009 2009
Syair Sidang Fakir : Shaykh Hamzah Fansuri by Mohd Kamal Mahdi
LCC
  7 3 2011 2014
Sair as-salikin
DDC/LCC
  7 2 1985 1985
Latā'if al Asrār li-Ahl Allāh al Aṭyār of Nūr al-Dīn al Rānīrī : an annotated transliteration together with a translation and an introduction of his exposition on the fundamental aspects of Ṣūfī doctrines by Muhammad Zainiy Uthman
DDC/LCC
  7 3 2011 2011
Hadiqatul Azhar war Rayahin : asas teori takmilah sastera Melayu-Islam by Mohd. Shaghir Abdullah, Haji Wan
DDC/LCC
  7 4 1998 1998
Simposium Serantau Sastera Islam : [kertas kerja] by Simposium Serantau Sastera Islam (1992 : Brunei)
LCC
  7 2 1996 1996
Nasihat Luqman Al-Hakim by Aeshah Hassan
DDC/LCC
  6 3 1991 1998
Khazanah karya pusaka Asia Tenggara by Wan Mohd. Shaghir Abdullah, 1945-2007
DDC/LCC
  4 3 1991 1991
Displaying 26 to 50 of 121
.