Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Islamic literature, Malay
Displaying 101 to 121 of 121
Title & Author Format Holdings Editions From To
MAHRAJAN PERSURATAN DAN KESENIAN ISLAM NUSANTARA : Siri 1 & 2
DDC
  1 1 2014 2014
Kertas-kertas kerja Simposium Serantau Sastera Islam yang berlangsung pada 16-18 November 1992 di Universiti Brunei Darussalam by Simposium Serantau Sastera Islam (1992 : Brunei)
LCC
  1 1 1992 1992
Menemukan konsep sastera Islam Singapura : kajian cerpen dan sajak di Berita Minggu 1999-2000 by Mohamed Pitchay Gani Mohamed Abdul Aziz
DDC
  1 1 2001 2001
Novel-novel Melayu yang berunsur Islam : satu kajian tema dan struktur by Noriyah Leman
LCC
  1 1 1986 1986
Islam sebagai sumber sastera by Hari Sastera (1978 : Kuala Trengganu)
LCC
  1 1 1978 1978
Cerminan nilai budaya bangsa : Seminar Antarabangsa Kesusasteraan Melayu yang berlangsung di Bangi pada 5-8 September 1993 by Seminar Antarabangsa Kesusasteraan Melayu (Ke-3 : 1993 : Bangi)
DDC
  1 1 1993 1993
[Kertas-kertas kerja Wacana Sastera Islam yang berlangsung di Kuala Terengganu pada 13 April 2002] by Wacana Sastera Islam (2002 : Terengganu)
DDC
  1 1 2002 2002
Kertaskerja-kertaskerja by Simposium Sastra dan Ugama (1973 : Kuala Trengganu)
LCC
  1 1 1973 1973
Annadwah
DDC
  1 1 ???? ????
Persoalan akhlak dalam sastera by Awang Yahya Haji Ibrahim, Haji
LCC
  1 1 1993 1993
<>
LCC
  1 1 2006 2006
Perkembangan sastera Islam : pengalaman Singapura by S. Markasan (Suratman Markasan), 1930-
DDC
  1 1 2001 2001
The study of the Malay sastera kitab or manuscripts and traditional literary works on Malay-Islamic thought : a brief survey by Hashim bin Hj. Musa
LCC
  1 1 1999 1999
Manahij al-adab al-Islami 'inda al-udaba' al-malayuwiyyin wa al-'Arab fi al-'asr al-hadith by Adli Yaakub
LCC
  1 1 2009 2009
Bahasa sebagai alat penyebaran Islam dan penyatuan kejiwaan serantau by Hashim bin Hj. Musa
LCC
  1 1 1984 1984
Bidayat al-hidayat, sharh matn Umm al-baharin dengan bahasa Melayu karangan al-Shaykh Muhammad Zyn ibn Jalan al-Di bangsa Acheh by Sanūsī, Muḥammad ibn Yūsuf, approximately 1427-approximately 1490
LCC
  1 1 1900 1900
Hikayat Ali Bad Shah : satu analisis intertekstualiti dan gaya bahasa by Shaiful Bahri Md. Radzi
DDC
  1 1 1994 1994
Syarahan perdana : "Ulama Nusantara : antara penghasilan karya kreatif dan kitab jawi" by Abu Hassan Mohd Sham
LCC
  1 1 2004 2004
[Hikayat Muhammad Ali Haniffiyah]
DDC
  1 1 ???? ????
Karya kreatif Islam di Malaysia : peranannya dalam perkembangan dakwah by Wan Zaharah Wan Abdullah
LCC
  1 1 1995 1995
Tulisan Jawi dan peranannya di dalam kebudayaan Melayu by Hamdan Haji Abdul Rahman
LCC
  1 1 1984 1984
Displaying 101 to 121 of 121
.