Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Islamic law--Study and teaching (Higher)
Displaying 1 to 16 of 16
Title & Author Format Holdings Editions From To
Sharic̳ah in our citadels of learning by Zubair, ʻAbdul-Qadir
LCC
  12 2 2003 2003
Dwiwindu Fakultas Syariʼah, IAIN Jamiʼah ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh, 1960-1976
LCC
  10 1 1976 1976
Peta kecenderungan kajian hukum Islam pada program pascasarjana by Arief, Abd. Salam
LCC
  5 1 2007 2007
Al-Jadāwal al-jāmiʻah fī al-ʻulūm al-nāfiʻah. Al-Fiqh, wa-uṣūl al-fiqh, wa-ʻilm al-tawḥīd by Muhalhal, Jāsim Muḥammad
LCC
  1 1 ???? ????
Kertas-kertas kerja Seminar Pengajian Syariah dan Undang-Undang di Institusi-Institusi Pengajian Tinggi di Malaysia Peringkat Kebangsaan yang berlangsung pada 25-26 Ogos 1993 di Bangi by Seminar Pengajian Syariah dan Undang-Undang di Institusi-Institusi Pengajian Tinggi di Malaysia Peringkat Kebangsaan (1993 : Bangi)
LCC
  1 1 1993 1993
Pendekatan pemikiran kritis dalam pengajian Syariah Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya by Muhammad Yusri Yusof @ Salleh
LCC
  1 1 2004 2004
Kursus diploma undang-undang dan pentadbiran kehakiman Islam : satu kajian di Universiti Islam Antarabangsa by Azis Jakfar Soraji
LCC
  1 1 1993 1993
Metodologi pengajian syariah di Pondok Moden, Kandis, Bachok, Kelantan by Rosliza Mahmud
LCC
  1 1 2005 2005
Pengajian shariah di Syria : kajian kes di Universiti Damsyik by Noor Hidayah Kasim
LCC
  1 1 2009 2009
Metodologi pengajian syariah di Kolej Islam Darul Ridzuan Ipoh by Siti Rohana Mamat
LCC
  1 1 2007 2007
[Kertaskerja Seminar Pengajian Syariah yang berlangsung pada 13-14 Jun 1995 di Universiti Malaya] by Seminar Pengajian Syariah (1995 : Kuala Lumpur)
LCC
  1 1 1995 1995
Metodologi pengajian syariah di Kolej Islam Darul Ulum, Pokok Sena, Kedah by Khomsah Mutalib
LCC
  1 1 2004 2004
Taqrīb fatḥ al-qarīb by Shaykh, Ḥusaynī Yūsuf
LCC
  1 1 1981 1981
Taqrīb al-ʻulūm al-sharʻīyah li-ṭullāb al-sanah al-nihāʼīyah : al-fiqh, uṣūl al-fiqh, maqāṣid al-sharīʻah, al-nuẓum al-Islāmīyah) wifqa al-barnāmij al-rasmī al-muqarrar min Wizārat al-Tarbiyah al-waṭaniyah by Idīr, Mishnān Muḥammad
LCC
  1 1 1997 1997
Metodologi pengajian syariah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia by Hasnizam Hashim
LCC
  1 1 2004 2004
Rencana kerja Pusat Studi Hukum Adat dan Islam, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Universitas Syiah Kuala by Universitas Syiah Kuala
LCC
  1 1 ???? ????
Displaying 1 to 16 of 16
.