Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Islamic law
Displaying 21351 to 21375 of 21568
Title & Author Format Holdings Editions From To
İslam fıkhın’da mürted’in tabii olduğu hükümler by Samarrai, Numan Abdürrazzak
LCC
  1 1 1970 1970
al-Rawḍ al-murbiʻ : fī madhhab al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal by Buhūtī, Manṣūr ibn Yūnus, -1641
LCC
  1 1 1988 1988
al-Jild al-akhīr min Mukhtaṣar al-Wiqāyah by Maḥbūbī, ʻUbayd Allāh ibn Masʻūd, -1346 or 1347
LCC
  1 1 1908 1908
Kitāb al-Jumal fī al-aḥkām by Nāṭifī, Aḥmad ibn Muḥammad, -1054
LCC
  1 1 1775 1775
Fiqh al-Islām sharḥ Bulūgh al-marām min jam̀ adillat al-aḥkām, lil-Ḥāfiẓ ibn Ḥajar al-Asqalānī raḥamahu Allāh by Ḥamd, ̀Abd al-Qādir Shaybah
DDC
  1 1 1980 1980
<>
LCC
  1 1 2008 2008
<>
LCC
  1 1 1986 1986
<>
LCC
  1 1 2001 2001
<>
LCC
  1 1 1931 1931
Matan al-ghayat wattaqrib by Abū Shujāʻ al-Iṣfahānī, Aḥmad ibn al-Ḥusayn, approximately 1042-
LCC
  1 1 1953 1953
HadÄth : an introduction by Doi, Abdur Rahman I.
DDC
  1 1 1980 1980
Maʼkhaz̲ʹshināsī-i jāmiʻ-i fiqh-i Islāmī : ās̲ār-i fiqh va ḥuqūq-i Islāmī az ibtidā-yi ṣanʻat-i chāp tā pāyān-i sāl-i 1383 = The comprehensive bibliography of the Islamic jurisprudence by Nūrī, Muḥammad
LCC
  1 1 2017 2017
Turāth al-Shaykh al-Awḥad : shaykh al-mutaʼallihīn al-Awḥad al-Shaykh Aḥmad al-Shaykh Zayn al-Dīn al-Aḥsāʼī, 1166H-1241H aʻlá Allāh maqāmah by Aḥsāʼī, Aḥmad ibn Zayn al-Dīn, 1753-1826
LCC
  1 1 2017 2017
Fatḥ al-qarīb : La révélation de l'omnipresent : commentaire sur le précis de jurisprudence musulmane d'Abou Chodjâ' by Rūdhrāwarī, Abū Shujāʻ Muḥammad ibn al-Ḥusayn, 1045-1095
DDC
  1 1 1895 1895
al-Nayrūz fī al-Islām : risālah ʻilmīyah fiqhīyah istidlālīyah tabḥathu ʻan ahammiyat al-Nayrūz ʻinda al-Islām wa-al-ḥath ʻalá taʻẓīmihi wa-bayān al-aʻmāl al-wāridah fīh wa-dafʻ baʻḍ al-shubuhāt ʻan khayr muʻallá sanadan wa-dalālatan wa-naql kalām al-fuqahāʼ wa-raʼyihim fīh by Shahrastānī, ʻAbd al-Riḍā
DDC
  1 1 1951 1951
al-Shīʻah wa-tamassukuhu li-Sunnat Ahl al-Bayt : (min kitāb Madkhal fiqh al-muqārin, al-Uṣūl al-ʻāmmah) by Ḥakīm, Muḥammad Taqī, 1924-2002
LCC
  1 1 1963 1963
Aḥkām-i sharīʻat : maslak-i ahl-i sunnat ki mutābiq-i rozmarrāh sharʼī masāʼil kā mustanad majmūʻa by K̲h̲ān̲, Aḥmad Raz̤ā, 1856-1921
LCC
  1 1 1984 1984
Global Islamism : the threat to Western civilization by Van Zandt, Nicholas Longley, 1981-
LCC
  1 1 2007 2007
Misteri pasukan panji hitam : (ashabu raayati suud)
DDC/LCC
  1 1 2008 2008
Muḥāḍarāt fī al-madkhal li-ʻilm al-fiqh li-ṭullāb al-sanah al-ūlá by Ṣābūnī, ʻAbd al-Raḥmān
LCC
  1 1 1965 1965
Hāz̲ā kitāb-i Jāmiʻ-i ʻAbbāsī by ʻĀmilī, Bahāʼ al-Dīn Muḥammad ibn Ḥusayn, 1547-1621
LCC
  1 1 1913 1913
<>
LCC
  1 1 1990 1990
Khabaya al-zawaya lil-Zarkashi by Zarkashī, Muḥammad ibn Bahādur, 1344 or 1345-1392
LCC
  1 1 1982 1982
Konsep al-masalahah mengikut al-Imam al-Shafie by Mohd. Noor Idris
LCC
  1 1 1989 1989
al-Juzʼ al-awwal min al-Nahr al-fāʼiq sharḥ Kanz al-daqāʼiq by Ibn Nujaym, ʻUmar ibn Ibrāhīm, -1596 or 1597
LCC
  1 1 ???? ????
Displaying 21351 to 21375 of 21568
.