Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Islamic law
Displaying 21176 to 21200 of 21365
Title & Author Format Holdings Editions From To
Sharḥ al-Dardīr ʻalá Mukhtaṣar Khalīl by Dardīr, Aḥmad ibn Muḥammad, 1715-1786
LCC
  1 1 1859 1859
The girls of the Red Mosque
LCC
  1 1 2007 2007
"Mukhtasar-ul-Viqoia" : (qonuni mukhtasari shariat) bo sharḣi Ḣoji Akbari Nasimī, Saidaḣmad Quvvatzoda va Qosimi Ghorifī by Maḥbūbī, ʻUbayd Allāh ibn Masʻūd, -1346 or 1347
LCC
  1 1 2000 2000
Islam di tengah kedangkalan pemeluk dan kelemahan sarjananya by ʻAwdah, ʻAbd al-Qādir
LCC
  1 1 1979 1979
<>
LCC
  1 1 1997 1997
<>
LCC
  1 1 1993 1993
Uṣūl al-Shāshī : li-Niẓām al-Dīn al-Shāshī - min ʻulamāʼ al-miʼah al-sābiʻah ; wa-maʻahu ʻUmdat al-ḥawāshī ʻalá uṣūl al-Shāshī by Shāshī, Aḥmad ibn Muḥammad, -955 or 956
LCC
  1 1 2017 2017
Fiqh al-maqāṣid wa-at̲aruhu fī taǧribat taṭbīq al-šarīʻa al-Islāmiyya fī Šimāl Nīǧīriyā taṭbīqan ʻalá wilāyatay Kānū wa-Būt̲á by Ādam, Ādam Muḥammad
LCC
  1 1 2014 2014
Kitāb al-wajīz fī fiqh madhhab al-Imām al-Shāfiʻī wa-qad taḍammana ayḍan bayān madhhab al-Imām Mālik wa-Abī Ḥanīfah wa-al-Mazanī wa-al-aqwāl wa-al-awjuh al-baʻīdah li-aṣḥāb al-Imām al-Shāfiʻī bi-al-ramz ilá kull minhā bi-iṣlāḥ makhṣūṣ by Ghazzālī, 1058-1111
LCC
  1 1 1900 1900
Global Islamism : the threat to Western civilization by Van Zandt, Nicholas Longley, 1981-
LCC
  1 1 2007 2007
Mawsu'ah al-qawa'id al-fiqhiyah : al-munazzamah lil-mu'amalat al maliyah al-Islamiyah wa-dawriha fi tawjid al-nizam al-mu'asirah by al-Ramadan, 'Atiyah 'Abd Allah 'Atiyah
LCC
  1 1 2007 2007
Muhadharah ILIM kali ke 8 : Islam Agama Persekutuan : kekuatan dan cabaran
LCC
  1 1 2009 2009
<>
LCC
  1 1 1900 1900
Penemuan hukum dan pemecahan masalah hukum : kompilasi hukum Islam by Indonesia. Mahkamah Agung
LCC
  1 1 1990 1990
Peruntukan-peruntukan kewangan by Harussani Haji Zakaria, Haji
LCC
  1 1 1988 1988
al-Shīʻah wa-tamassukuhu li-Sunnat Ahl al-Bayt : (min kitāb Madkhal fiqh al-muqārin, al-Uṣūl al-ʻāmmah) by Ḥakīm, Muḥammad Taqī, 1924-2002
LCC
  1 1 1963 1963
Aḥkām-i sharīʻat : maslak-i ahl-i sunnat ki mutābiq-i rozmarrāh sharʼī masāʼil kā mustanad majmūʻa by K̲h̲ān̲, Aḥmad Raz̤ā, 1856-1921
LCC
  1 1 1984 1984
al-Ifhām : mukhtaṣar Fatḥ al-ʻallām bi-aḥādīth al-aḥkām by Anṣārī, Zakarīyā ibn Muḥammad, approximately 1423-approximately 1520
LCC
  1 1 2008 2008
Qāla Abū ʻAbd Allāh Muḥammad al-Ṭālib ibn Ḥamdūn ibn al-Ḥājj by Ibn al-Ḥājj, al-Ṭālib ibn Ḥamdūn, -1856 or 1857
LCC
  1 1 1875 1875
<> by Mālikī, Muḥammad ʻAlawī
LCC
  1 1 1992 1992
<>
LCC
  1 1 2003 2003
Kesalahan matrimoni dan hukumannya di bawah Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam : satu kajian di daerah Petaling by Saifuddin Johari
LCC
  1 1 1998 1998
Doktrin al-Masyaqqah Tajlib Al-Taysir : satu analisis mengikut pandangan Fuqaha by Zainuddin Lateh
LCC
  1 1 2004 2004
Papers of the International Shariah Conference on the Role of the Judiciary in the Development of Islamic Law held on 21-23 November 1986 in Petaling Jaya by International Shariah Conference on the Role of the Judiciary in the Development of Islamic Law (1986 : Petaling Jaya)
LCC
  1 1 1986 1986
al-Madkhal li-dirasat al-fiqh al-Islami by Dabbūr, Anwar Maḥmūd
LCC
  1 1 1986 1986
Displaying 21176 to 21200 of 21365
.